گزارش کار آزمایشگاه خاک

گزارش کار آزمایشگاه خاک

گزارش کار آزمایشگاه خاک

شامل گزارش آزمایشات:
– اندازه گیری درصد رطوبت خاک
– تعیین درصد سنگ ریز خاک
– اندازه گیری درصد کربن آلی خاک 
– اندازه گیری میزان CaCO2 یا اندازه گیری آهک

 


فرمت فایل:

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط