بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا
این پایانامه دارای 185صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده حقوق
مقاله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده :
با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی
جایگزین حبس- زندان – مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه
مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ، مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.
)طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما باید دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و باید آنها را اعمال کرد یا خیر.

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده 64 قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.

3) اهداف تحقیق
اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها

روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه

بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.

4) سوالات تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:

1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟

2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟

3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟

4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟

5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟

6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟
5) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد:

1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.

2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.

3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.

4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد.

5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند.

6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.
6) روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی و تدقیق در کتب، مقالات و سایت های مربوطه و همچنین با کمک فیش برداری و ارجاع مطالب نگارش خواهد یافت.
7)پیشینه تحقیق

مسئله جایگزین های حبس، مطلب کاملاً جدیدی نیست و سالها است که از آن سخن گفته می شود. کتاب ها ، مقالات و مقاله های متعددّی در این زمینه نگارش یافته اند. برای مثال:

1- جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، محمّد آشوری

2- مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان یا مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، محسن محدّث

3- پیش به سوی جایگزین های نوین ، احمد اسدی

4- مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392 ، جابر حق شناس(مقاله)

5- مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 ، مهرداد بوستانچی ( مقاله)

6- مجازات های محرومیّت از حقوق ، رضا نور بها (مقاله)

7- حبس خانگی ، محمّد علی نجفی ابراندآبادی و دیگران (مقاله)

و موارد مختلف دیگر. با این حال قانون مجازات اسلامی 92 مواردی را به عنوان جایگزین نام برده است که در اکثر موارد پیشین به آنها به صورت دقیق اشاره نشده بود همچنین نیاز به بررّسی تطبیقی آنها با کشوری دیگری چون ایالات متحده احساس می شد تا بدین شکل ایرادات و یا محاسن کار مشخّص گردد. از این جهات این کار تحقیقی جدید محسوب می شود.

 

8) مشکلات پیش روی تحقیق

متأسفانه با گذشت مدّت زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات جدید هنوز آنگونه که شایسته است به مسئله مجازات های جایگزین توجّه نشده است و حقوقدانانی که سالها است در مسائل مختلف تجربیاّت مفیدی دارند به بیان نظرات خود نپرداخته اند. در رابطه حقوق آمریکا نیز به دلیل مسئله فیلتر بودن بسیاری از سایت ها دسترسی به حجم عظیمی از مطالب امکان پذیر نمی باشد.
9)چهارچوب نظری تحقیق

این تحقیق در دو بخش کلی خواهد بود و این بخش ها خود نیز متشکل از دو فصل می باشند در خلال این فصل ها و بخش ها علاوه بر توصیفی اجمالی از مفهوم انواع جایگزین های حبس رویه نظام های حقوقی ایران و آمریکا را در استفاده از این روش ها ، آثار و نتایج آن ها توصیف خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم پیشنهاداتی برای قانونگذار ایرانی ارائه دهیم

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله 5

3) اهداف تحقیق 6

4) سوالات تحقیق 7

5) فرضیّات تحقیق 7

6) روش تحقیق 8

7)پیشینه تحقیق 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق 9

9)چهارچوب نظری تحقیق 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان 13

مبحث اول : حبس خانگی 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67

بند ششم : محدودیّت های وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی در ایران 119

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121

بند چهارم : انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123

بند ششم : اعاده حیثیت 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم 134

بند ششم : مجازات نقض حکم 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 143

نتیجه گیری و پیشنهادها 144

نتیجه گیری 145

پیشنهادها 155

منابع و مآخذ 157


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 185

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط