دانلود پاورپوینت مورفولوژی گیاهی – 197 اسلاید

دانلود پاورپوینت مورفولوژی گیاهی – 197 اسلاید
nویژگی و تعریف بافت پارانشیم
§بافت زمینه ای یا بنیادی
§وظایف اندوختن آب و غذا و فتوسنتز و گاهی ترشح
§دیواره نازک تا ضخیم
§ابعاد و اشکال مختلف
§فضای بین سلولی متفاوت


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 197

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط