پاورپوینت سیستم لیمبیک

سیستم لیمبیک مجموعه‌ای از ساختارهای مغزی است که در عمق مغز قرار دارد و نقش مهمی در تنظیم احساسات، حافظه، انگیزه و رفتار دارد. این سیستم شامل بخش‌هایی مانند هیپوکامپ، آمیگدال و تالاموس می‌شود و به طور مستقیم با غدد درون‌ریز و سیستم عصبی خودمختار ارتباط برقرار می‌کند.

اختلال در عملکرد سیستم لیمبیک می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی، اختلالات حافظه و پرخاشگری شود.

پاورپوینت سیستم لیمبیک

سیستم لیمبیک
سیستم لیمبیک شامل ساختارهایی است که در مرز دیانسفال و تلانسفال قرار گرفته اند. شامل:
ناحیه سپتال، شکنج سینگولیت، هیپوکامپ، پارا هیپوکامپ، شکنج دندانه ای، هسته های قدامی تالاموس، اجسام پستانی (مامیلاری بادی)، هسته امیگدال
تشکیلات هیپوکامپ مجموعه ای است از قسمتهای: هیپوکامپ، پارا هیپوکامپ، شکنج دندانه ای و سابیکولوم
لوب لیمبیک شامل قسمتهای: ناحیه سپتال، شکنج سینگولیت و شکنج پارا هیپوکامپ( شامل هیپوکامپ و هسته امیگدال)

ناحیه سپتال
قسمت کوچکی از قسمت داخلی قشر فرونتال جلوی رابط قدامی و تیغه انتهایی است.
دوشیار پارا اولفکتوری قدامی وخلفی دارد که بین انها ناحیه ساب کالوزال قرار میگیرد و بین شیار پارا اولفکتوری خلفی و تیغه انتهایی نیز ناحیه پاراترمینال قرار دارد.

قسمت قدامی ناحیه پارا ترمینال را ناحیه پره هیپوکامپ می نامند و حاوی هسته های سپتال است.
ارتباطات ناحیه سپتال با:
شکنج سینگولیت، هیپوکامپ، رابط هابنولا، تشکیلات مشبک مغز میانی
و…..

فهرست مطالب
نکات کلیدی
سیستم لیمبیک
اجزای سیستم لیمبیک
ناحیه سپتال
هیپوکامپ
سابیکولوم هیپوکامپ
شکنج دندانه ای
ارتباطات هیپوکامپ
مدار پاپز
مسیرهای سیستم لیمبیک
ادامه مسیرهای لیمبیک
ماده بینام
اعمال سیستم لیمبیک
پرده های مغزی
سخت شامه
دیواره های سخت شامه
وریدهای سخت شامه
سینوسهای وریدی سخت شامه
سینوسهای وریدی
سینوس غاری= کاورنوس
شریان های سخت شامه
عنکبوتیه
نرم شامه
تولید مایع مغزی نخاعی
شریان های مغزی
قسمت مغزی شریان کاروتید داخلی
شریان مغزی قدامی(ACA):
. شریان مغزی میانی(MCA)
شریان مهره ای
شاخه های بخش جمجمه ای شریان مهره ای
شاخه ها ی شریان بازیلر
حلقه شریانی ویلیس
وریدهای مغز


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط