آخرین محصولات

مقاله مصالح در منظر خیابانی

مقاله مصالح در منظر خیابانی

11 جولای 24
مقاله مرمت خانه طبسی

مقاله مرمت خانه طبسی

11 جولای 24
کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST)

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST)

09 جولای 24
تحلیل دینامیکی سیستم یک درجه آزادی تحت شتاب پایه (شتابنگاشت زلزله دلخواه) به پنج روش عددی مختلف

تحلیل دینامیکی سیستم یک درجه آزادی تحت شتاب پایه (شتابنگاشت زلزله دلخواه) به پنج روش عددی مختلف

09 جولای 24
تحلیل اجزای محدود خرپاهای سه بعدی با نرم افزار متلب

تحلیل اجزای محدود خرپاهای سه بعدی با نرم افزار متلب

09 جولای 24
تحلیل تیر سراسری تحت بار گسترده و متمرکز به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار متلب

تحلیل تیر سراسری تحت بار گسترده و متمرکز به روش اجزای محدود با استفاده از نرم افزار متلب

09 جولای 24
جزوه نقشه خوانی برق صنعتی و تابلو برق به زبان ساده

جزوه نقشه خوانی برق صنعتی و تابلو برق به زبان ساده

09 جولای 24
دانلود مقاله مبدل DC به DC (رشته برق)

دانلود مقاله مبدل DC به DC (رشته برق)

24 ژوئن 24
مقاله کنترل کیفیت آماری ‎(رشته مهندسی صنایع)

مقاله کنترل کیفیت آماری ‎(رشته مهندسی صنایع)

23 ژوئن 24
گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح مرکز برش

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح مرکز برش

23 ژوئن 24
گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (کمانش تیرها)

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (کمانش تیرها)

23 ژوئن 24
مقاله تشریح عملکرد و ساختمان بیل هیدرولیکی XE230C

مقاله تشریح عملکرد و ساختمان بیل هیدرولیکی XE230C

22 ژوئن 24
پاورپوینت تعیین اسلامپ بتن

پاورپوینت تعیین اسلامپ بتن

22 ژوئن 24
مقاله استاندارد برقگیرها و برقگیرهای اکسید روی Zno

مقاله استاندارد برقگیرها و برقگیرهای اکسید روی Zno

21 ژوئن 24
بررسی ساختار وب معنایی و تحول آن در زندگی بشر

بررسی ساختار وب معنایی و تحول آن در زندگی بشر

21 ژوئن 24