آخرین محصولات

مقاله روش ساختن قالب های آرالدایتی

مقاله روش ساختن قالب های آرالدایتی

24 آوریل 17
مقاله اندازه گیری یون کروم (III) به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی

مقاله اندازه گیری یون کروم (III) به روش سینتیکی اسپکتروفوتومتری در پساب رنگی

28 دسامبر 15
مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

مقاله ارزیابی زیر دست پارچه با روش عبور از نازل

26 دسامبر 15
مقاله اثر آماده سازی توسط آنزیم لیپاز بر روی خواص پلی استر گرافت شده با اکریلیک اسید

مقاله اثر آماده سازی توسط آنزیم لیپاز بر روی خواص پلی استر گرافت شده با اکریلیک اسید

01 نوامبر 15
مقاله پلی استرلیف پلیمری خطی

مقاله پلی استرلیف پلیمری خطی

09 آگوست 15
مقاله بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

مقاله بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

09 آگوست 15
دانلود مقاله طراحی پارچه و چاپ

دانلود مقاله طراحی پارچه و چاپ

18 ژوئن 15
دانلود پاورپوینت فرش ترکمن

دانلود پاورپوینت فرش ترکمن

18 ژوئن 15
رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

22 مارس 15
دانلود مقاله طبقه بندی ماشین های بافندگی

دانلود مقاله طبقه بندی ماشین های بافندگی

22 مارس 15
دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خواص مهم کیفی نخ پنبه کارد شده با استفاده از آنالیز کامل رگرسیونی

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین خواص مهم کیفی نخ پنبه کارد شده با استفاده از آنالیز کامل رگرسیونی

22 مارس 15
دانلود مقاله تأثیر آنزیم بر روی کالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم

دانلود مقاله تأثیر آنزیم بر روی کالاهای رنگرزی شده با رنگ مستقیم

22 مارس 15
دانلود تحقیق تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه- پلی استر با پیگمنتها

دانلود تحقیق تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه- پلی استر با پیگمنتها

22 مارس 15
دانلود تحقیق کارآموزی کارخانه دیبا نخ(بافندگی)

دانلود تحقیق کارآموزی کارخانه دیبا نخ(بافندگی)

22 مارس 15
دانلود تحقیق پارچه های نساجی

دانلود تحقیق پارچه های نساجی

22 مارس 15