آخرین محصولات

جزوه اقتصاد کلان 1 دکتر صمصامی

جزوه اقتصاد کلان 1 دکتر صمصامی

17 آوریل 24
سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

سوالات پایان ترم به همراه پاسخ حقوق مدنی 5 حقوق خانواده آقای دکتر احمد امین نسب دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

17 آوریل 24
نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت

نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت

17 آوریل 24
نمونه سوال درس حقوق مدنی 7 دکتر سراج الدین الهی

نمونه سوال درس حقوق مدنی 7 دکتر سراج الدین الهی

17 آوریل 24
دانلود مقاله مدیریت منابع در محاسبات مه

دانلود مقاله مدیریت منابع در محاسبات مه

17 آوریل 24
گزارش کار آزمایش خطای مولر لایر – آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (نمونه دوم)

گزارش کار آزمایش خطای مولر لایر – آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (نمونه دوم)

17 آوریل 24
گزارش ازمون مولر لایر – خطای مولر لایر در روانشناسی تجربی (نمونه اول)

گزارش ازمون مولر لایر – خطای مولر لایر در روانشناسی تجربی (نمونه اول)

17 آوریل 24
دانلود گزارش سنجش خطای ادراکی مولر-لایر

دانلود گزارش سنجش خطای ادراکی مولر-لایر

17 آوریل 24
دانلود گزارش آزمایش اثر کار مضاعف و حواسپرتی بر کارآیی

دانلود گزارش آزمایش اثر کار مضاعف و حواسپرتی بر کارآیی

17 آوریل 24
نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 – نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 – نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)

17 آوریل 24
نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)

نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)

17 آوریل 24
نمونه انجام شده آزمون نئو – نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه دوم)

نمونه انجام شده آزمون نئو – نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه دوم)

17 آوریل 24
نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی – نمونه انجام شده تست نئو – نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه اول)

نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی – نمونه انجام شده تست نئو – نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه اول)

17 آوریل 24
گزارش کاربینی رشته حسابداری – دانلود پروژه کاربینی رشته حسابداری

گزارش کاربینی رشته حسابداری – دانلود پروژه کاربینی رشته حسابداری

17 آوریل 24
آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

17 آوریل 24