آخرین محصولات

نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت

نمونه گزارش آزمون بندر گشتالت – نمونه تفسیر آزمون بندر گشتالت

17 آوریل 24
گزارش کار آزمایش خطای مولر لایر – آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (نمونه دوم)

گزارش کار آزمایش خطای مولر لایر – آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (نمونه دوم)

17 آوریل 24
گزارش ازمون مولر لایر – خطای مولر لایر در روانشناسی تجربی (نمونه اول)

گزارش ازمون مولر لایر – خطای مولر لایر در روانشناسی تجربی (نمونه اول)

17 آوریل 24
دانلود گزارش سنجش خطای ادراکی مولر-لایر

دانلود گزارش سنجش خطای ادراکی مولر-لایر

17 آوریل 24
دانلود گزارش آزمایش اثر کار مضاعف و حواسپرتی بر کارآیی

دانلود گزارش آزمایش اثر کار مضاعف و حواسپرتی بر کارآیی

17 آوریل 24
نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 – نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)

نمونه اجرا شده آزمون میلون 3 – نمونه تفسیر تست میلون (دو نمونه)

17 آوریل 24
نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)

نمونه اجرا شده تست نئو – نمونه تفسیر تست نئو (سه نمونه)

17 آوریل 24
نمونه انجام شده آزمون نئو – نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه دوم)

نمونه انجام شده آزمون نئو – نمونه اجرا شده آزمون نئو (نمونه دوم)

17 آوریل 24
نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی – نمونه انجام شده تست نئو – نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه اول)

نمونه تفسیر آزمون نئو 240 سوالی – نمونه انجام شده تست نئو – نمونه اجرا شده تست نئو (نمونه اول)

17 آوریل 24
آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی

17 آوریل 24
آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)

آزمون سنجش مهارت انگشتان (توضیحات آزمایش + یک نمونه گزارش کار)

17 آوریل 24
نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)

نمونه کیس اضطراب فراگیر + نمونه کیس اختلال وحشت زدگی (دو نمونه)

17 آوریل 24
دانلود گزارش آزمایش تست کوررنگی ایشی هارا

دانلود گزارش آزمایش تست کوررنگی ایشی هارا

16 آوریل 24
پاورپوینت تربیت فرزندان در مكتب اهل بیت 71 اسلاید

پاورپوینت تربیت فرزندان در مكتب اهل بیت 71 اسلاید

16 آوریل 24
دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat – نمونه تفسیر آزمون tat (نمونه اول)

دانلود نمونه اجرا شده آزمون tat – نمونه تفسیر آزمون tat (نمونه اول)

16 آوریل 24