آخرین محصولات

ترجمه مقاله security threats in cloud computing تهدیدات امنیتی در رایانش ابری

ترجمه مقاله security threats in cloud computing تهدیدات امنیتی در رایانش ابری

27 نوامبر 17
ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند، با استفاده از سیستم چند عاملی

ترجمه مقاله یک مکانیزم پیش بینی برای مدیریت برق در یک خانه ی هوشمند، با استفاده از سیستم چند عاملی

16 می 17
ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های CRM

ترجمه مقاله استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های CRM

16 می 17
ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نشر تکنولوژی

12 دسامبر 16
ترجمه مقاله استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق

ترجمه مقاله استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در زنان چاق

18 اکتبر 16
ترجمه مقاله شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است؟ یک مطالعه MRI برای طول دوره زندگی

ترجمه مقاله شرح و بررسی دو فاکتور: چه چیز تعیین کننده مقدار پیشرفت در بیمار هانتینگتون است؟ یک مطالعه MRI برای طول دوره زندگی

18 اکتبر 16
ترجمه مقاله جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)

ترجمه مقاله جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)

18 می 16
ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

17 می 16
ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

ترجمه مقاله گزارش و افشاء كنندگان گزارش

30 مارس 16
ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

30 مارس 16
مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی

مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی

11 فوریه 16
مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی

16 دسامبر 15
مقاله انگلیسی همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی همکاری وضعی و ماهیچه ای دست انسان با ترجمه فارسی

16 دسامبر 15
گزارش کارآموزی (شبکه Administrator)

گزارش کارآموزی (شبکه Administrator)

29 نوامبر 15
مقاله بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

مقاله بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام)

28 نوامبر 15