انواع صفت در زبان انگلیسی

این تحقیق در مورد صفت می باشد و به تعریف انواع صفت در گرامر زبان انگلیسی می پردازد.

مقدمه :
صفت کلمه ای است که برای توضیح اسم می آید . در فارسی صفت بعد از اسم می آید ،‌به عنوان مثال داریم:
دختر ِ خوب ،خوب صفتی است برای دختر و در مورد دختر توضیحی می دهد.
کتاب ِ‌ جالب،جالب صفتی است برای کتاب  و در مورد کتاب توضیحی می دهد.
منظره زیبا،زیبا صفتی است برای منظره و در مورد منظره توضیحی می دهد.
در زبان انگلیسی نیز صفت برای توضیح اسم به کار می رود و تفاوتی که با زبان فارسی دارد این است که قبل از اسم می آید .
صفات کلماتي هستند که کيفيت و چگونگي افراد، اشياء، مکانها و … را بيان مي‌کنند.
صفت تنها يک حالت دارد؛ يعني اينکه با اسم مفرد يا جمع، مذکر يا مؤنث بطور يکسان بکار مي‌رود:

a young man/woman
young men/women

اما تنها موارد استثناء، صفات this و that مي‌باشند که پيش از اسامي جمع به these  و those تبديل مي‌شوند:
this book -those books,  that boy – those boys

نکته:
صفت مستقیم: صفت مستقیم قبل از اسم قرار می گیرد و به توصیف آن می پردازد.
صفت غیر مستقیم: صفت غیر مستقیم به عنوان متمم بعد از افعال To Be و ربطی قرار می گیرد.
صفت در زبان انگلیسی جمع بسته نمی شود(به جز اعداد,صفات ملکی,صفات اشاره)

فهرست مطالب
مقدمه
صفت مستقیم
صفت غیر مستقیم
مکان صفات
ترتیب صفات
صفت برترین
صفات تفضیلی و عالی
نحره ساخت صفات تفضیلی
نحوه ساخت صفات عالی
صفات نامنظم
چند نکته املایی
مقایسه
صفت قیاسی همتراز
صفت قیاسی تفضیلی


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 13

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط