تحقیق آماری در زمینه شاخص PMI بر روی ۹۵۰ نفر از جوانان تهران

دانلود تحقیق آماری در زمینه شاخص PMI بر روی ۹۵۰ نفر از جوانان تهران

بیان مسئله
یکی از مهمترین روشهای بررسی چاقی، روشهای تن‌سنجی ANTHRO POMETRIC است. در کشورهای مختلف، مطالعات آنتزوپومتریک در زمره تحقیقات پایه علوم پزشکی می‌باشد.
این مطالعات در کشورهای توسعه‌یافته از چندین سال قبل بر روی گروههای سنی و جنسی مختلف انجام شده است. به طوری که محققان رشته‌های مختلف می‌توانند با بررسی این مطالعات روند  تغییرات را پیگیری نمایند.
امروزه با گسترش شهرنشینی و کمتر شدن تحرک افراد مسئله بروز و شیوع بیماریهای شهرنشینی مورد توجه محققان پزشکی قرار گرفته است. به طوری که انجمن بهداشت آمریکا (A.H.A) پژوهشهای آنتروپومتریک را جزء عالیترین تحقیقات طبقه‌بندی نموده است.
از اطلاعات آنتروپومتریک علاوه بر استفاده در بررسی وضعیت رشد و نمو و سلامت و بلوغ و تغذیه افراد جامعه در رشته‌های: جراحی، ارتوپدی، مامایی، جنین‌شناسی، رادیولوژی،‌پزشکی قانونی، باستان‌شناسی، پروتزسازی و تجهیزت پزشکی استفاده می‌شود.
فاکتورها و عوامل مختلفی در رشد و نمو تأثیرگذارند و لازم است این فاکتورها را برای جوامع هر کشور به طور جدی‌ که در نظر گرفت. از جمله این فاکتورها می‌توان به: سن، جنس، نوع تغذیه، نژاد، آب و هوا، اقتصاد جامعه، فرهنگ و شرایط اکودمیک (اقلیمی) و توپودمیک (جغرافیایی) اشاره کرد.
از آنجا که تطبیق نتایج مطالعات آنتروپومتریک در جوامع مختلف به راحتی برای جوامع دیگر قابل مقایسه نمی‌باشد لازم است محققان هر کشور با توجه به وضعیت جغرافیایی و گستردگی کشور و نیز پراکندگی جمعیت و آب و هوای آن و فاکتورهای ذکر شده این گونه پژوهشها را پیگیری نمایند تا به نتایج دقیق و قابل استفاده دست یابند.
یکی از مهمترین مسائل پزشکی مبحث پیشگیری از بیماریها به ویژه بیماریهای قلبی و عروقی و چاقی می‌باشد که در ارتباط مستقیم باهم می‌باشند: چاقی می‌تواند بر روی مسائل روانی – اجتماعی فرد تأثیرگذار باشد و همچنین عوارضی بر سیستم عصبی مرکزی، تنفسی، اورتوپدیک، متابولیک و … دارد. علاوه بر موارد ذکر شده بیماریها و سندرم‌های مختلفی با چاقی همراهی دارند.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 52

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط