جزوه اقتصاد کلان 1 دکتر صمصامی

جزوه اقتصاد کلان 1 دکتر صمصامی

جزوه اقتصاد کلان 1 دکتر صمصامی
متن حاضر مجموعه ای مقدماتی است که به منظور تدریس اقتصاد کلان 1 در سطح دوره کارشناسی اقتصاد تهیه شده است. یکی از اهداف تنظیم این مجموعه استفاده از منابع و مطالب درسی است که اکنون در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا در این سطح مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجائیکه مجموع حاضر صرفا بر مبنای مباحث طرح شده مدرس در کاس می باشد بدیهی است کامل نبوده و هنوز در جهت گسترش مطالب و تکمیل آن به تاش های بیشتری نیاز دارد.

سر فصل مطالب این جزوه با ذکر منابع اساتید و دانشگاههایی که در تنظیم آن مورد استفاده قرار گرفته در فهرست مطالب و برنامه کاری اقتصاد کلان 1 پیوست شده است.


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 152

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط