دانلود مقاله اقتصاد حسابداری

دانلود مقاله اقتصاد حسابداری (دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد و حسابداری) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۴۱ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

دانلود مقاله اقتصاد حسابداری

دانلود مقاله اقتصاد حسابداری

مقدمه مقاله اقتصاد حسابداری
ازمهمترین عواملی که پیشرفت درهرفعالیت تولیدی واقتصادی راتضمین می کند تلفیق دانسته های علمی باامکانات عملی است واین امردربرخی ازرشته های تولیدی مانند فعالیت های دامپروری لازم وضروری می باشد . چنانکه نگاهی اجمالی به وضعیت دامپروری کشورهای پیشرفته داشته باشیم مشاهده می نماییم که بابکارگیری تکنولوژی واستفاده ازعلوم وفنون تخصصی راندمان تولید درکشورهای صنعتی بطورچشمگیری افزایش یافته تا آنجا که حدود۸۰% درصد تولیدات دامی مربوط به این کشورها میباشد و۲۰% بیست درصد دیگرتولید راکشورهای درحال توسعه دارامی باشند. این روندتولیدنسبت معکوس باجمعیت کشورها داشته و۵ میلیارد جمعیت دنیا ۲۰% تولید رادارند . لازمه تامین نیازپروتئینی این جمعیت ۵ میلیاردی بایستی ازطریق تولیدات کشورهای درحال توسعه ویاواردات ازکشورهای پیشرفته انجام گیرد.
باتوجه به اینکه یکی ازساده ترین راههای تولیدپروتئین ازطریق شیر وفرآورده های آن میباشد سرمایه گذاری روی این بخش تولیدی راضروری تر می سازد . همانگونه که شاهد هستیم روندواردات فرآورده های لبنی وشیرخشک ازبدو انقلاب تاکنون ازکاهش برخورداربوده وباتوجه به سیاستهای دولت مردان کشورجمهوری اسلامی ایران این وابستگی بایستی قطع گردد . درهمین راستا مراکز تولید شیر وتبدیل فرآورده های لبنی بطور چشم گیری افزایش یافته ولی این مقدار باتوجه به روند روبه رشد جمعیت کشورمان ومقایسه میانگین سرانه مصرف موادپروتئینی باسایرکشورهای پیشرفته کمبودچشمگیرآن رانشان می دهد وبه جهت ضرورت گام برداشتن درراستای خودکفایی وبمنظور رسیدن به اهداف وسیاستهای آتی کشورطرح گاوداری شیری صنعتی ۵۰ رأسی که درذیل مشروح آن ذکرگردیده درنظر گرفته شده است .

موضوع طرح:
احداث یک واحد گاوداری شیری به ظرفیت ۵۰رأس گاو مولدشامل تکمیل واحدو خرید ۵۰ رأس تلیسه ۷ ماهه آبستن وخرید و نصب ماشین آلات و تهیه خوراک وتأمین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری از یک واحد گاوداری شیری ۵۰رأسی.

موقعیت جغرافیایی :
استان خراسان درشمال شرقی ایران ودرهمسایگی کشورهای ترکمنستان وافغانستان وبین ۳۰و ۲۱ تا ۳۸ و۱۸ عرض شمالی و۵۵ و۲۸ تا ۶۱ و۱۴ طول شرقی ازنصف النهارگرینویچ قرار دارد وارتفاع ازسطح دریا دربلندترین نقطه ۳۲۱۱ متر ودرپست ترین نقطه ۳۰۰متر می باشد. میزان بارندگی متوسط استان خراسان ۱۵۰ میلی متردر سال است وجزء مناطق خشک محسوب می شود.کارکنان دائم طرح شامل ۲ نفرکارگر نیمه ماهر و یک نفر کارگر شیردوشی که حقوق آنها درجدول مربوطه آمده است.

تشریح طرح پیشنهادی :
عملیات طرح شامل احداث و تکمیل ساختمانها و خرید ماشین آلات وادوات و خرید آذوقه و تأمین سرمایه درگردش و خرید دام و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل ساختمانهای موردنیاز وخرید قسمتی ازآذوقه موردنیاز اقدام به خرید ۵۰ رأس تلیسه ۷ ماهه آبستن و یک رأس جوانه اصیل خواهد شد که به این ترتیب بهره برداری از طرح شروع خواهدشد وبراساس صورت وضعیت تغییرات دام ازتلیسه های تولیدی طرح جهت جایگزینی گاوشیری حذفی استفاده می شود.

سودآوری و نرخ بازده سرمایه گذاری :
براساس هزینه ها ودرآمدهای نقدی درطرح ازسال اول سود آور بوده ونرخ بازده سرمایه گذاری معادل ۱۶ درصد نتیجه شده است.

تولید و در آمد طرح:
درطول دوران طرح تعداد گاوشیری ثابت وتلیسه های تولیدی جهت جایگزینی گاوهای شیری حذفی و تلف شده استفاده می شود ومازاد آن به فروش می رسد. شیر تولیدی گوساله پروار شده و گاوهای شیری حذف شده و تلیسه مازاد وکود دامی جزء درآمد نقدی طرح خواهد بود. وارزش آنها درجداول منعکس شده است.

هزینه های جاری طرح :
هزینه های جاری طرح شامل هزینه کارکنان دائم طرح – بیمه اجتماعی سهم کارفرما- هزینه خوراک دام- بهداشت ودارو- خرید گاونر- کاه مصرفی زیرپا-سم کاشی ساختمان- سوخت وبرق مصرفی -تعمیرات ونگهداری وهزینه های پیش بینی نشده ۵% می باشد.

و……….

فهرست مطالب مقاله اقتصاد حسابداری:
-موضوع طرح -محل اجرای طرح-مدیریت طرح
-سودآوری ونرخ بازده داخلی-تولیدودرآمدطرح- هزینه های جاری طرح
-شرح هزینه های سرمایه ای
-جدول ساختمانها وتأسیسات موردنیازطرح
-جدول ماشین آلات وادوات موردنیازطرح
-جدول کارکنان دائم طرح
-جدول خریددام وارزش ریالی آن
-جدول تغییرات دام درسالهای مختلف -جدول موجودی دام درپایان سال-جدول کارکنان دائم طرح
-احتیاجات دامهای مختلف بازای راس
-جدول محاسبه هزینه خوراک -جدول قیمت علوفه دام -محاسبه هزینه سوخت وبرق مصرفی-محاسبه هزینه تعمیرات ونگهداری -محاسبه هزینه استهلاک وتعمیرات ونگهداری
-جدول شماره ۱۰ هزینه های جاری طرح
-جدول شماره ۱۱ مقداروارزش تولیدات طرح
-جدول جریان نقدینگی مالی مقاله
-جدول محاسبه تحلیل هزینه وفایده -نمودارمنافع خالص تنزیل شده -نمودارجریان نقدینگی – منابع تأمین سرمایه
-نتیجه گیری وبررسی وپیشنهاد


این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۴۱ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقاله را با ورژن office2007 به بالا بازکنید


دانلود مقاله اقتصاد حسابداری به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 41

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط