دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل‌های مدیریتی

مقدمه
امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.
توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟

بیان مسئله
-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :
تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را به یک روش معقول و سودآور برساند. تجزیه و تحلیل مالی در درجه اول جهت کسب دیدگاهی دررابطه با مشکلات مالی و عملیاتی که یک شرکت با آن مواجه است به کاربرده می شود.
تجزیه و تحلیل نسبت ها برای تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
هدف و ضرویات انجام تحقیق
فرضیات تحقیق
واژگان تحقیق
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه
تاریخچه شرکت
چارت سازمانی
پیشینه نظری تحقیق:
مدیرت مالی
وظایف مدیریت مالی
محیط عملیاتی مدیریت مالی
صورت های مالی
تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
انواع نسبت های مالی
نسبت نقدینگی
نسبت فعالیت (کارایی)
نسبت سرمایه گذاری
نسبت سود آوری
فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه
طرح تحقیق
جامعه و مورد انتخاب شده
ابزار مشاهده
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل  داده ها
مقدمه
کاربرگ مقایسه نسبت های مالی
جداول تراز نامه سال ۸۲ و ۸۳
جداول عملکرد سود و زیان درسال ۸۲ و ۸۳
نسبتهای مالی درسال ۸۲
نسبتهای مالی درسال ۸۳
مقایسه نسبتهای مالی درسال ۸۲ و ۸۳
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها
تحلیل های مدیریتی نسبتها
نتیجه گیری کلی از تحقیق


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 116

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط