طرح درس ضرب ، ریاضی سوم دبستان

طرح درس ضرب ریاضی سوم دبستان
در فصل 4 کتاب ریاضی پایه سوم دبستان ، دانش آموزان با ضرب آشنا می شوند. در آغاز این فصل ، روش های نمادین و مفهوم ضرب بیان شده است.

در این قسمت ، 3 طرح درس روزانه برای تدریس ضرب و مفهوم آن آورده ایم. این طرح درسها جمعا دارای 13 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آنها وجود دارد.

طرح درس اول شامل 3 صفحه بوده و در ابتدای آن مراحل مقدماتی از جمله تعیین اهداف ، برقراری ارتباط ، ارزشیابی تشخیصی ، روش تدریس و ایجاد انگیزه لحاظ شده است.

پس از مرحله مقدماتی ، نوبت به اجرای تدریس می باشد. توضیحات و فعالیت های که معلم  یا دانش آموز در حین اجرای تدریس باید انجام دهند ؛ به طور کامل در طرح درس ذکر شده است. در نهایت ، درس جمع بندی شده و پس از انجام ارزشیابی پایانی به دانش آموزان تکلیف ارائه می شود.

طرح درس دوم شامل 3 صفحه بوده و در آن  تدریس درس در سه گام  انجام می شود. طرح درس سوم هم شامل 7 صفحه می باشد. در این طرح درس 9 گام برای تدریس مفهوم ضرب در نظر گرفته شده است. ( توضیحات هر گام به طور کامل در طرح درسها وجود دارد)

قابل ذکر است : در این مجموعه علاوه بر طرح درسهای فوق ، فایل راهنما و روش تدریس این درس ( در 5 صفحه )  ، نیز آورده شده است.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط