مبانی نظری شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های موجود در صنایع تولیدی با رویکرد تاپسیس فازی

مبانی نظری شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های موجود در صنایع تولیدی با رویکرد تاپسیس فازی

توضیحات:
این فایل برای فصل ۲ مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت تهیه شده و حاوی ۶۵ صفحه با فرمت doc به همراه منابع می باشد.

مقدمه:
انجام فعّالیت تحقیقی مستلزم فعّالیت‌های متنوعی است که این فعّالیت‌ها هر کدام در مرحله خاصی از تحقیق انجام می‌شوند. یکی از مهم‌ترین گام‌های تحقیق، گام اولیه آن است که شامل مطاللعه کتابخانه‌ای بوده و این تحقیق نیز همانند تحقیقات دیگر از این امر مستثنی نبوده و جهت  انجام آن مطالعه کتابخانه‌ای و استفاده از مقالات و مطالب اینترنتی جهت تدوین چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می‌شود. این چهارچوب شبکه‌ای است منطقی، توصیفی و  مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پس اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده‌اند. بنابراین برای یافتن راه‌حل مسئله پژوهشگر ابتدا باید مسئله را به درستی شناسایی کند.(اوماسکاران،۱۳۸۸).
بنابراین با توجه به اینکه پژوهش حاضر مقوله اولویت‌بندی صنایع براساس شاخص‌های ریسک را مورد بررسی قرار می‌دهد، در بخش اول مبانی نظری، به تعریف و بررسی مفاهیم مربوط به ریسک و صنعت پرداخته، بدین ترتیب که ابتدا باید بدانیم که ریسک در صنعت به چه معنا می‌باشد و  برای اینکه به تعریف دقیق‌تری از مقوله ریسک صنایع دست یابیم، لازم است ریسک و صنعت را به‌طور جدا از هم تعریف کرده و در نهایت به بررسی و تعریف ریسک صنعت می‌پردازیم. سپس در بخش دوم روش فازی و تاپسیس فازی شرح داده شده و قسمت آخر این فصل به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته است.

فهرست مطالب:
۲-۱ مقدمه
بخش اول: ریسک و صنعت
۲-۲ تعریف ریسک
۲-۳ عناصر اصلی ریسک
۴-۲ ابعاد ریسک
۲-۵ روش‌های اندازه‌گیری ریسک
۲-۶ انواع ریسک
۲-۷ مدیریت ریسک
۲-۷-۱ استراتژی‌های مدیریت ریسک
۲-۷-۲ پارادایم مدیریت ریسک
۲-۷-۳ تشکیل تیم‌های اجرایی فرایند مدیریت ریسک
۲-۸ انواع ریسک و مدیریت آن در صنعت بانکداری
۲-۸-۱ ریسک­ اعتباری
۲-۸-۲ ریسک بازار
۲-۸-۳ ریسک نقدینگی
۲-۹ عناصر اساسی نظام یکپارچه مدیریت ریسک در بانکداری
۲-۱۰ تعریف صنعت
۲-۱۰-۱ گروه‌های صنعت ­
۲-۱۰-۲ انواع ریسک‌های صنعت
۲-۱۱ تقسیم‌بندی صنایع­
۲-۱۱-۱گروه بندی صنایع
۲-۱۱-۲ علّت انتخابISICبه عنوان سیستم طبقه بندی ­
بخش دوم: تصمیم‌گیری چند معیاره و روش تاپسیس فازی
۲-۱۲ مروری بر روش‌های تصمیم‌گیری
۲-۱۲-۱ تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه
۲-۱۲-۱-۱ روش‌های بی مقیاس کردن شاخص‌ها
۲-۱۲-۱-۲ روش‌های ارزیابی وزن شاخص‌ها (wj) ­
۲-۱۲-۱-۲-۱ روش آنتروپی­
۲-۱۲-۱-۲-۲ روش میانگین گیری با رویکرد فازی TOPSIS
۲-۱۲-۲ تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه (TOPSIS)
۲-۱۲-۲-۱ مزایای تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه
۲-۱۳ تئوری فازی ­
۲-۱۳-۱ مجموعه های فازی
۲-۱۳-۲ اعداد فازی   ­
۲-۱۳-۳ تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی
۲-۱۳-۴ کاربرد تئوری فازی ­
۲-۱۴ تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره با رویکرد فازی
بخش سوم: سوابق تحقیقات انجام شده
۲-۱۵-۱ سوابق تحقیقات انجام شده داخلی­
۲-۱۵-۲ سوابق تحقیقات انجام شده خارجی
منابع
 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته های مدیریت و صنایع
در قالب فایل word و قابل ویاریش


فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط