مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی

توضیحات:
این فایل حاوی بیش از ۲۰ صفحه از مبانی نظری و ادبیات تحقیق خشنودی شغلی می باشد. مطالب از نظر ویرایشی و نگارشی کاملاً ویرایش شده هستند. مقدمه و عناوین مطالب به ترتیب زیر است:

مقدمه:
در این فصل که تحت عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد، به موشکافی متغیرها پرداخته می شود. در ابتدا به خشنودی شغلی پرداخته می شود. در این بخش نیز تعریف خشنودی شغلی، انواع خشنودی شغلی، تئوری های مرتبط با خشنودی شغلی و … بیان می گردند. پیشینه تحقیق بخش بعدی این فصل را تشکیل می دهد. این قسمت شامل تحقیقات داخل کشور و مشابه با موضوع پژوهش حاضر و تحقیقات خارج از کشور می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه 
خشنودی شغلی
مقدمه
مفهوم و تعریف خشنودی شغلی
انواع خشنودی شغلی از نظر گینزبرگ
تئوری های سازمانی مرتبط با خشنودی شغلی
الف) نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
ب) نظریه سودمندی
ج) نظریه برابری
د) نظریه کامروایی نیازها
ه) نظریه گروه مرجع
و) نظریه پارسون
ز) نظریه تأثیر اجتماعی
ح) نظریه دو عاملی هرزبرگ
عوامل مؤثر و مرتبط با خشنودی شغلی
پیامدهای خشنودی و عدم خشنودی شغلی
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور
تحقیقات خارج کشور
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط