مقاله ارزشیابی و انواع آن

مقاله ارزشیابی و انواع آن

مقدمه: 
تغییرات به وجود آمده در کشور و جهان و اینکه به دلیل توسعه ارتباطات جمعی، شاگردان حداقل از کتابهای درسی خود بسیار جلوتر می باشند (گرچه جلوتر بودن آنها از معلمین و اساتید خود جای بحث و بررسی جداگانه را دارد) لزوم نوآوری در ارائه روشهای تدریس به وجود آمد. معلمین که با روشهای تدریس سخنرانی و حداکثر یکی دو روش دیگر عادت کرده بودند، اینک با بحث های جدید مواجه می شدند، آموزش گروهی، تهیه چک لیست انتظارات و … و خلاصه اینکه دانش آموزان خود را به گونه ای تربیت کنید که آنها در تعامل با یکدیگر دانشی را بیاموزند. عملکردهای آنها را تقویت کنید. دیگر آنها شنوندگان صرف نباشند که هر چه شما می گویید به گوش جان خریدار باشند. به آنها یاد بدهید که پرس و جو کنند و محققانی خوب شوند. دیگر شما به آنها یاد ندهید، بلکه بر کار آنها نظارت کنید تا خود در تعامل با هم یاد بگیرند. منابع را به آنها معرفی کنید تا خود به بسط دانش خود بپردازند. وقتی روشهای تدریس تغییر می یابد الزاماً نوآوریهایی نیز باید در نحوه اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی فراگیران به وجود آید. ولی روشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همگام با تغییر برنامه های درسی و روشهای تدریس پیش نرفته است. 

فهرست مطالب:
مقدمه     
معرفی ارزشیابی مستمر و انواع آن    
ارزشیابی چیست؟    
ا) ارزشیابی تشخیصی    
۲) ارزشیابی تراکمی    
۳) ارزشیابی تکوینی     
تفاوت های ارزشیابی تراکمی و تکوینی    
تعریف ارزشیابی مستمر    
الگوی اجرایی برای ارزشیابی مستمر    
اثرات مهم پرسش های تدریجی    
نمونه جدول برای دادن نمره ی مستمر    
فهرست منابع ومآخذ   

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت و معلمان

در قالب فایل word و قابل ویرایش
فهرست بندی شده و کاملا مرتب


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 14

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.