مقاله انسان به عنوان بخشی از طبیعت

دانلود مقاله انسان به عنوان بخشی از طبیعت

انسان به عنوان بخشی از طبیعت:

طبیعت چیست؟ در ابتدای بررسی هر موضوعی، ارائه ی تعریفی از موضوع مورد بررسی و یا مشخص ساختن محدوده ی مورد بحث از جهات بسیاری لازم است. این کار، یعنی تعیین و تبیین دقیق موضوع مورد بحث علاوه بر آن که مسیر و روند پیشروی بحث را روشن تر می سازد ، همراهی مخاطب با این روند را نیز با نزدیک تر ساختن ذهنیت او و نویسنده ، آسان تر می کند. با همه ی این اوصاف، در مورد موضوع طبیعت ، حتی طرح سوال «طبیعت چیست؟» ، «تعریف طبیعت چیست؟» یا «طبیعت شامل چه چیزهایی است و چه گونه محدود می شود؟» نیز کمی مشکل به نظر می رسید. مسلما همه ی ما در برخورد با این واژه تصوری از آن داریم که می توان گفت در مجموع بسیار به هم نزدیک است. همین تصور واضح و بدیهی است که حتی پرسش از تعریف «طبیعت» را سخت و غیرمنطقی می نمایاند. اما اهمیت موضوع «طبیعت» در معماری منظر، تاکید بیشتری بود بر لزوم طرح این سوال که واقعا وقتی از طبیعت سخن می گوییم ، منظور ما چیست؟
یکی از نخستین قدم ها در چنین مواردی مراجعه به واژه نامه ها است. این خلاصه ای از مواردی است که در واژه نامه ی دهخدا درباره ی طبیعت آمده است : ‌«سرشت که مردم بر آن آفریده شد (منتهی الارب) نهاد ، آب و گل ، خوی ، گوهر ، فطرت ، خلقت…» از دیگر معانی نام برده شده هم می توان به این موارد اشاره کرد : «عنصر؛ چهار عنصر : خاک ،آب ، باد ، آتش . مزاج ، مزاج البدن . در اصطلاح فلاسفه : قوه ی مدبره ی همه ی چیزها است در عالم طبیعی که عبارت است از زیر فلک قمر تا مرکز زمین . در مشرب کشف و تحقیق تصوف طبیعت حقیقتی الهی است که فعاله ی همه ی صور باشد . در اصطلاح پزشکان : قوه ای که تدبیر بدن آدمی کند بی اراده و شعوری »
در واژه نامه ی معین علاوه بر مواردی که در واژه نامه ی دهخدا آمده است، این مورد هم ذکر شده است : «آن چه عینیت داشته و در خارج از ذهن متحقق باشد. نقاشان و مجسمه سازان پیرو مکتب های کلاسیک ، رئالیسم ، امپرسیونیسم و به خصوص ناتورالیسم هر یک طبیعت را به نحوی مجسم می سازند.»
جالب است که در هیچ یک از این دو واژه نامه اشاره ای به معنی ای که این واژه در ابتدا به ذهن می آورد و در این جا منظور ما است نشده است. یعنی جهانی که در آن زندگی می کنیم با همه ی عوامل مختلفش. اما می توان از واژه ی «خلقت» و آن چه از واژه نامه ی معین ذکر شد در مراحل بعدی برای روشن تر کردن موضوع استفاده کرد.


فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 27

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط