مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی

دانلود مقاله انگلیسی میکروپمپ‌های اسمزی برای انتقال دارو با ترجمه فارسی – رشته داروسازی

عنوان انگلیسی: Osmotic micropumps for drug delivery

چکیده
این مقاله اصول اسمزی به کار رفته در انتقال داروی کوچک شده برای پمپ‌کردن، را مرور می‌کند. میکروپمپ‌های اسمزی به هیچ گونه انرژی الکتریکی و سیستمهای انتقال داروی توانایی و دارای سایز کوچک برای طیف وسیعی از کاربردهای جدید نیاز ندارد. بر خلاف قرص‌های معمولی این پمپ‌ها سرعت های آزاد شدن دارو ( مرتبه صفرم) را ایجاد می‌کنند. این استفاده از سیستمها را برای مدت طولانی آسان می‌کند که توسط متابولیسم اولین عبور و زمان عبور معده ای – روده ای محدود نمی‌شوند این مقاله روی مسیرهای اصلی انتقال داروهای نشان داده شده هم به شکل یک روش سیستماتیک هم مکان خاص فوکوس می‌کند.

پمپ‌های اسمزی شامل سه بلوک (قطعه) ساختاری است:‌عامل اسمزی ، حلال و دارو، پمپ‌های مورد استفاده به ۳ قسمت تقسیم بندی می‌شوند : (i) سیستمهای دارای بخش تک ( اتاقک دارد) که گرب به عنوان حلال از بدنه جاری می‌شود و دارو خودش به عنوان یک عامل اسنمری به شمار می‌آید.

(ii) سیستم دو بدنه که عامل اسمزی جداگانه به کار می‌رود و (iii) طراحی‌های ساختاری چند بدنه ای که به کار می‌برد حلال، دارو و عامل اسمزی را به صورت جداگانه در موازات با میکروپمپ‌ها، کاربردهای مشخص و درمان‌ها نیز بحث می‌شوند

مقدمه :
علاوه بر خود دارو، زمان اوردوز دارو نیز برای یک معالجه موثر، مهم است. سیستمهای آنرا کنترل سرعت باعث می‌شوند که غلظت دارو در بدن در سطح بهینه ای حفظ شوند. این اثرات خطرناک جانبی وفعالیت های درمانی ضعیف و یا حتی اثرات ناسازگار را مینیمم می‌کند.

در طی سالها، دستاوردهای تکنولوژی متفاوت مربوط به این هدف، پیشرفت داده شده اند. فقط تعداد کمی از آنها در تکنولوژی‌های به کار رفته در کاربردهای درمانی چندبعدی موفق شده اند. دستاورد بسیار موفق برای سرعت کنترل شده انتقال دارو توسط میکروپمپ‌ها نشان داده شده است. این ممکن است به
کاربردهای کنترل شده انتقال دارو توسط میکروپمپ‌ها نشان داده شده است این ممکن است به کاربردهای مفهومی اساسی ترین اصول بیولوژیکی، اسمزی و وسایل تکنیکی، مرتبط باشد.

فهرست مطالب
چکیده    ۴
مقدمه     ۵
اصول     ۷
سیستمهای یکپارچه / سیستمهای شبکه ( ماتریسی ) اسمزی    ۱۲
سیستمهای انتقال دارویی تک بدنه     ۱۴
داروهای هوشیاری : ( داروهای هوشمند )    ۱۵

 

References
[۱] R.K. Verma, B. Mishra, S. Garg, Osmotically controlled oral drug delivery, Drug Dev. Ind. Pharm. 26 (2000) 695–۷۰۸٫ [۲] R.K. Verma, S. Arora, S. Garg, Osmotic pumps in drug delivery, Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Syst. 21 (2004) 477–۵۲۰٫ [۳] V. Malaterre, J. Ogorka, N. Loggia, R. Gurny, Oral osmotically driven systems: 30 years of development and clinical use, Eur. J. Pharm. Biopharm. 73 (2009) 311–۳۲۳٫ [۴] B.P. Gupta, N. Thakur, N.P. Jain, J. Banweer, S. Jain, Osmotically controlled drug delivery system with associated drugs, J. Pharm. Pharm. Sci. 13 (2010) 571–۵۸۸٫ [۵] C.A. Babu, M.P. Rao, J.V. Ratna, Controlled-porosity osmotic pump tablets—an overview, J. Pharm. Res. Health Care 2 (2010) 114–۱۲۶٫ [۶] T. Gosh, A. Gosh, Drug delivery through osmotic systems — an overview, J. Appl. Pharm. Sci. 1 (2011) 38–۴۹٫ [۷] G. Santus, R.W. Baker, Osmotic drug-delivery — a review of the patent literature, J. Control. Release 35 (1995) 1–۲۱٫ [۸] A.M. Kaushal, S. Garg, An update on osmotic drug delivery patents, Pharm. Technol. (2003) 7 pp. [9] S. Rose, J. Nelson, A continuous long term injector, Aust. J. Exp. Biol. Med. Sci. 33 (1955) 415–۴۲۱٫ [۱۰] A. Grattoni, M. Merlo, M. Ferrari, Osmotic pressure beyond concentration restrictions, J. Phys. Chem. B 111 (2007) 11770–۱۱۷۷۵

Osmotic micropumps for drug delivery
Simon Herrlich a , Sven Spieth a , Stephan Messner a , Roland Zengerle a,b,c, ⁎ a HSG-IMIT — Institut für Mikro- und Informationstechnik der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V., Wilhelm-Schickard-Str. 10, 78052 Villingen-Schwenningen, Germany b Laboratory for MEMS Applications, Department of Microsystems Engineering (IMTEK), University of Freiburg, Georges-Koehler-Allee 106, 79110 Freiburg, Germany c BIOSS — Centre for Biological Signalling Studies, University of Freiburg, Hebelstr. 25, 79104 Freiburg, Germany

abstract
This paper reviews miniaturized drug delivery systems applying osmotic principles for pumping. Osmotic micropumps require no electrical energy and consequently enable drug delivery systems of smallest size for a broad field of new applications. In contrast to common tablets, these pumps provide constant (zeroorder) drug release rates. This facilitates systems for long term use not limited by gastrointestinal transit time and first-pass metabolism. The review focuses on parenteral routes of administration targeting drug delivery either in a site-specific or systemic way. Osmotic pumps consist of three building blocks: osmotic agent, solvent, and drug. This is used to categorize pumps into (i) single compartment systems using water from body fluids as solvent and the drug itself as the osmotic agent, (ii) two compartment systems employing a separate osmotic agent, and (iii) multi-compartment architectures employing solvent, drug and osmotic agent separately. In parallel to the micropumps, relevant applications and therapies are discussed. © ۲۰۱۲ Elsevier B.V. All rights reserved

 

 

 

 


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 24

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط