مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی

دانلود ترجمه فارسی تحقیق و مقالات انگلیسی با عنوان مقاله انگلیسی نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۴ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع

مقاله انگلیسی isi نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع با ترجمه فارسی

چکیده :
هدف:‌ افزایش مقدار حملات صریح معمولا با مراحل مختلف سیکل خواب و بیداری رابطه دارد. در مطالعه حاضر، ما بیماران مبتلا به حملات صرح را مورد تحلیل قرار داده و همبستگی بالینی نتایج حاصل از گزارشات الکتروانسفالوگرافی بیماران را با EEG بیداری نرمال مورد بررسی قرار داده ایم.

شیوه‌ها : کلیه بیماران با توجه به حملات صرع در واحد اپیلپسی مورد پذیرش قرار گرفتند که هنوز که با داروهای ضد صرع درمان نشده ولی در طی ۳ سال گذشته درگیر بوده‌اند. افراد مذکور در حالت بیداری کامل  ( WEEG) از EEG متداول برخوردار بوده و از کسانی که فعالیت شبه صرع نداشته نیز در طی خواب گزارشات EEG ویدیویی تهیه شد.

نتایج : ما در کل ۲۴۱ بیمار را مورد بررسی قرار داده ایم: ۱۲۹ بیمار ( ٪ ۵/۵۳) از گزارشات EEG در حالت خواب و بیداری برخوردار بودند. بیمارانی که WEEG غیر نرمال داشتند در مقایسه با افرادی که WEEG نرمال داشتند پیرتر بودند (P=0/005) WEEG غیرنرمال در % ۲/۳۱ از بیمارانی که حمله مرکزی داشتند شناسایی شد ولی در % ۳/۷۷  از بیماران مبتلا به حمله عمومی بودند تایید گردید ( P<0001) WEEG غیر نرمال در ٪۴۴ از بیماران مبتلا به حملات روزانه ثبت شده ولی در % ۵/۲۷  از حملات شبانه گزارش شد. (P=0/007) WEEG غیرنرمال در % ۵/۷۵  از بیمارانی که مشکل ژنتیکی داشتند دیده شده و در ٪۳/۵۹ از بیماران مبتلا به ایتولوژی ساختاری تایید گردید ( P<0/001). EEG خواب نشان دهنده شرایط غیرنرمال در % ۸/۴۱   از بیماران است که WEEG نرمال داشته‌اند.

از افراد مذکور ٪۸/۸۲  ناهنجاری مرکزی داشته‌اند. در نقش مقابل  عمده ناهنجاری‌های شناسایی شده در WEEG جنبه عمومی داشته است ( % ۸/۵۵  و P<0/001)

نتایج نشان دهنده احتمال بیشتر WEEG غیرنرمال بیماران پیرتر و افراد مبتلا به صرع عمومی است که حملات روزانه دارند. اصولاً مبداً بیماری نیز در افراد مذکور ژنتیکی گزارش شده است.

عنوان انگلیسی مقاله :
The role of sleep electroencephalography in patients with new onset epilepsy

عنوان فارسی ترجمه مقاله :
نقش الکتروانسفالوگرافی خواب در بیماران مبتلا به حملات صرع

تعداد صفحات فایل اصلی مقاله: ۴ صفحه
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۱۴ صفحه


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 14

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.