مقاله ای درباره عوامل بزهکاری جوانان

مقاله ای کامل درباره عوامل بزهکاری جوانان
چکیده:
مسئله بررسی علمی بزهکاری سالهاست مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته‌های مختلف خاصه روانشناسان، جامعه‌شناسان، پزشکان، حقوقدانان و مربیان هر یک از دریچه‌ای به بررسی این مسئله همت گمارده‌اند.

حاصل این کوششها و تلاشها اگر از یکسو کمک به روشن کردن این مسئله است از سوی دیگر نشان دهنده معضلات و پیچیدگیهای شناخت اعمالی است که با عناوین و اصطلاحات حقوقی مشخص می‌شود ولی بر اثر عوامل گوناگون بروز می‌کنند واز انگیزه‌های متفاوت و در بسیاری موارد ناشناخته سرچشمه می‌گیرند.

درباره علت افزایش بزهکاری در روزگار ما، عقاید مختلفی ابراز شده است؛ مثلاً، پاره‌ای از محققین از دیار جرم و جنایت را در جهان امروز، از اختصاصات جوامع متمدن کنونی دانسته‌اند و معتقدند: به همان نسبتی که بشر به سرعت بسوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می‌رود و از معنویت دور می‌شود نسبت تبهکاری، قانون‌شکنی، بزهکاری وارتکاب اعمال ضد اجتماعی گسترش یافته واز سکون و آرامش معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می‌گردد…

در تحقیقی که تقدیم حضورتان می‌گردد ما به بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری جوانان می‌پردازیم و به عواملی مثل وضعیت اقتصادی خانواده ـ اختلافات و نوع ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و نوع رابطه والدین با فرزندان توجه می‌گردد تا تحقیق کنیم آیا این عوامل نامبرده با بزهکاری جوانان ارتباط دارد؟
مقایسه‌ای بین نمونه ۱۰۰ نفری دانشجویان با نمونه ۱۰۰ نفری بزهکاران در این مورد خواهیم داشت، نتایج آن نیز در پایان ذکر می‌گردد.

مقاله ای درباره عوامل بزهکاری جوانان

خلاصه تحقیق :
این تحقیق عوامل خانوادکی موثر بر بزهکاری جوانان را بررسی می کند که در یک نمونه 200 نفری شامل 100 نفر دانشجو و 100 نفر بزهکار است و به مقایسه این دو گروه در مورد وضعیت اقتصادی خانواده ، اختلافات و روابط بین اعضای خانواده و نوع رابطه والدین با فرزندان می پردازد .

اهمین این مسئله ، تحقیق و بررسی را ضروری می سازد تا با تشخیص علل آن و با ریشه کن کردن آنها ، عده زیادی از دام این بلای اجتماعی برهند و مفید حال جامعه و مردم خویش باشند . فرضیه هایمان که در بالا ذکر شده ، جامعه آماری ما زندان شهرستان نیشابور و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نیشابور می باشد .

روش تحقیق نیمه تجربی است و متغیرهای وابسته و مستقل به این صورت انتخاب شده که ، متغیر وابسته عبارت است از بزهکاری و متغیرهای مستقل عبارتند از : وضعیت اقتصادی خانواده ، اختلافات و روابط بین اعضای خانواده و نوع رابطه والدین با فرزندان ، می باشد .

فهرست منابع :
1-آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات علی فرجاد
2-آسیب شناسی اجتماعی داور شیخاوندی
3-آسیبها و عوارض اجتماعی علی قائمی
4-بزهکاری جوان رضا علومی
5-خانواده و مسائل نوجوان و جوان ((2)) علی قائمی
6-رشد و شخصیت کودک سیمین یاسائی
7-جرم شناسی رضا علومی
8-زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان محمود منصور
9-بزهکاری اطفال و نوجوانان رضا صلاحی


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 48

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط