(مقاله) به سمت یکپارچه سازی فاکتورهای بحرانی موفقیت برای کاربری‌های سیستم برنامه‌ریزی منابع سرمایه‌گذاری(ERP)

دانلود مقاله به سمت یکپارچه سازی فاکتورهای بحرانی موفقیت برای کاربری‌های سیستم برنامه‌ریزی منابع سرمایه‌گذاری(ERP)

چکیده:
علی‌رغم مزایای حاصله از بکارگیری یک سیستم ERP موفقیت‌آمیز، شواهدی نیز دال بر ریسک‌های بالای شکست در مقاله‌های کاربری ERP وجود دارد. اغلب مدیران مقاله عمدتاً روی جوانب فنی و مالی مقاله تمرکز می‌کنند در حالیکه صرفنظر از موضوعات فنی، موضوعات غیرفنی می‌تواند مسأله‌ساز باشد. بنابراین یکی از موضوعات اصلی تحقیق در سیستم‌های ERP امروزی عبارت است از مطالعه موفقیت بکارگیری ERP.
برخی محققان نشان داده‌اند که تعریف موفقیت بکارگیری ERP و اندازه‌گیری آن به دیدگاه‌های افراد بستگی دارد. یک رهیافت نوعی مورد استفاده برای تعریف و اندازه‌گیری موفقیت بکارگیری ERP بهتر نموده و چگونگی بکارگیری عملی این فاکتورها را بیان دارد. بر آنیم تا یک مدل متفق و جامع از تحقیقات قبلی حاصل کنیم و یک مدل یکپارچه فاکتورهای موفقیت بحرانی در بکار گرفتن ERP بسازیم.
برای این منظوره از تئوری grounded به عنوان روش اصلی تحقیق استفاده می‌کنیم. ما تمام موضوعات مربوطه در نوشتار را جمع‌آوری کرده و آنها را کدگذاری نموده‌ایم.
برای افزایش اعتبار و اطمینان‌پذیری مطالعه، چندین مورد که در آنها ناسازگاریهائی به چشم می‌خورد دقیقاً کدگذاری و مطالعه مجدد شده‌اند. در این مطالعه از تئوری grounded در حالت کدگذاری باز استفاده شده است. بعد از مرحله کدگذاری، یک مدل اولیه یکپارچه بدست می‌آید که برای فاکتورهای بحرانی موفقیت در کاربردی‌های ERP مفید است. سپس این فاکتورهای بحرانی موفقیت را به صورت یک ماتریس با چهار جنبه نگاشته‌ایم: جوانب‌سازمانی، تکنولوژیکی، استراتژیک و تاکتیکی.

۱- مقدمه:
یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سرمایه‌گذاری (ERP) یک بسته نرم‌افزاری یکپارچه است که از یک سری ماژولهای عملکردی استاندارد تشکیل شده است (تولید، فروش، منابع انسانی و مالی و …) که از سوی فروشنده توسعه یافته یا یکپارچه شده است و با هر نیاز خاص مشتریان تطابق دارد. همچنین سیستم‌های ERP نسل جدید می‌توانند مدلهای مرجع و یا الگوهای فرآیندی ارائه کنند و بدین طریق از فرآیندهای تجاری سازمانی حمایت بعمل آورند. برای حذف مشکلات و معایب استفاده از ERP که در چکیده اشاره شد، محققان در حال حاضر از رهیافت فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSF) برای مطالعه موارد بکارگیری ERP استفاده می‌کنند.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 17

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط