مقاله تنش شوری گیاهان

مقاله تنش شوری گیاهان

مقدمه: 
در همه موارد هیچ ماده سمی رشد گیاه را محدود تر نسبت به نمک نمی کند. استرس نمک ارائه یک تهدید افزایش به بوته کشاورزی است. در میان منابع مختلف شوری خاک، آبیاری همراه با زهکشی ضعیف جدی ترین روش است، چرا که نشان دهنده تلفات زمین یک بار تولیدی کشاورزی می باشد . دلیل این به اصطلاح ‘شوری ثانویه (به عنوان شور اولیه از باتلاق های شور ساحل دریا مخالف) ساده است: آب تبخیر می شود  اما نمک باقی می ماند و تجمع در خاک است. تنش در محلول خاک ایجاد شده توسط غلظت نمک بالا ۲ برابر شده است. اول، بسیاری از یونهای نمک های سمی به سلول های گیاهی هنگامی که در غلظت بالا خارج و می باشد. به طور معمول، کلرید سدیم اکثریت از نمک تشکیل می شوند. یونهای سدیم برای بسیاری از گیاهان سمی هستند، و برخی از گیاهان نیز با غلظت بالای یون های کلرید مهار می شوند. دوم، نمک بالا نشان دهنده کمبود آب و یا تنش اسمزی به دلیل پتانسیل اسمزی کاهش در محلول خاک می باشد. مکانیسم مقاومت به شوری در گیاه یک موضوع تحقیق شدید در زیست شناسی گیاهی است. اهداف برای درک کنترل تعادل یونی و تنظیم اسمزی، و استفاده از دانش مهندسی گیاهان با تحمل به شوری افزایش یافته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
خسارت شوری به گیاهان
برویند و گیاهان نمک دوست
مکانیزم های تحمل به سدیم
تغییرات در متابولیسم در تنش شوری

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کشاورزی، زراعت و زیست شناسی
فایل ترجمه در قالب word و قابل ویرایش در ۶ صفحه
فایل اصلی در قالب PDF در ۳ صفحه


فرمت فایل: doc, pdf

تعداد صفحات: 6

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط