مقاله داده‌کاوی؛ محرمانگی و امنیت داده‌ها

مقاله داده‌کاوی؛ محرمانگی و امنیت داده‌ها

چکیده:
داده‌کاوی فنی است که استخراج اطلاعات ناشناخته را از پایگاههای بزرگ داده میسر می‌سازد. سازمانها نیز از مزایای بهره‌گیری از این فن بی‌بهره نیستند. داده‌کاوی سازمانها را در درک بهتر داده‌های مربوط به بازار، رقبا، مشتریان و … یاری رسانده و اثربخشی فعالیت آنها را افزایش می‌دهد. لیکن داده‌کاوی نیز مانند سایر فنون می‌تواند مورد استفاده نادرست قرار گیرد. داده‌کاوی هم می‌تواند الگوها و سایر انواع دانش را که تاکنون میسر نبوده، کشف کند و هم می‌تواند تهدیدی برای اطلاعات محرمانه و امنیت آنها باشد. در این تحقیق به موضوع محرمانگی اطلاعات شخصی و امنیت داده‌ها در داده‌کاوی پرداخته شده‌است.
کلیدواژه: داده‌کاوی، اطلاعات شخصی، محرمانگی، امنیت داده‌ها

فهرست مطالب:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ داده، اطلاعات و دانش
۳٫ کشف دانش در پایگاه داده‌ها و داده‌کاوی
۴٫ مزایای داده‌کاوی
۵٫ محرمانگی و انواع آن
۶٫ محرمانگی و امنیت داده‌ها در داده‌کاوی
۵- نتیجه‌گیری
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط