مقاله در مورد مدیریت ساخت سد

این تحقیق در مورد انواع سد و مراحل ساخت آن می باشد که به صورت بسیار جامع و کامل تهیه شده است. در این تحقیق پس از معرفی انواع سدها نظیر سدهای بتنی و خاکی ، به مزایا و معایب هرکدام و مراحل کامل ساخت آن ها می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته عمران  ، جهت ارائه درس مدیریت سد و دیگر درس های مرتبط پیشنهاد میگردد.

مقدمه
صنعت سد سازی به عنوان یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ساختمانی همواره مد نظر جوامع مختلف بوده و از نظر اقتصادی نیز یکی از منابع مهم اقتصادی هر کشور و منطقه محسوب می شده است. مهندسی سد را می توان مجموعه ای از علوم فنی و پایه مهمی دانست که در کنار یکدیگر طراحی و اجرای سد را ممکن می سازد و سازه سد را از نظر بارگذاری های وارده و مقاومت در برابر عوامل مخرب مورد بررسی قرار می دهند. طراحی و اجرای سدها به گونه ای است که اگر عواملی مثل رسوب گذاری مخزن و غیره وجود نداشته باشد، محدودیتی در عمری و محدوده زمانی بهره برداری از سد وجود نخواهد داشت.

تقسیم بندی سدها از نظر کاربرد:
در طراحی سدهای مختلف کاربردهای گوناگونی از جمله تأمین آب مورد نیاز آبیاری دشتهای منطقه ، تأمین آب شرب، تولید نیروی برقآبی، مهار سیل و … مد نظر می باشد که این اهداف با توجه به نیاز و نوع طراحی می تواند به صورت تنها و یا همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این راستا می توان تقسیم بندی زیر را بر اساس کاربردهای مختلف سدهای مختلف مد نظر قرار داد:

الف) سدهای مخزنی: این سدها به منظور ذخیره آب جهت تأمین مصارف شرب، کشاورزی و صنعت احداث می گردد. حجم مخزن این سدها بسیار بزرگ است. این نوع سدها شامل سدهای بتنی دو قوسی و بتنی وزنی و سدهای خاکی می شوند.

ب) سدهای تنظیمی: هدف از ساخت این سدها تنظیم دبی ثابتی برای رودخانه می باشد.این نوع سدها در پائین دست سدهای مخزنی بزرگ احداث می گردند.ارتفاع آنها کم و میزان حجم آبی که در آن ها ذخیره می شود، کم می باشد.جنس این سدها اکثرا بتنی با حاشیه های سنگریزه ای می باشد.

ج) سدهای انحرافی: این سدها برای منحرف کردن آب مورد استفاده قرار می گیرند، این سدها در مسیر رودخانه ها احداث می گردند و با افزایش هد آب باعث سوار شدن آب بر زمین های مجاور می گردد. همچنین از این سدها برای منحرف کردن آب قبل و بعد از محل های ساخت سدهای بزرگ استفاده می شود.

فهرست مطالب
مقدمه
تقسیم بندی سدها از نظر کاربرد
تقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفی
الف) سدهای خاکی یا سنگریزه ای
ب) سدهای بتنی
مراحل احداث سد خاکی با هسته رسی
علل رایج تخریب سدهای خاکی
مهمترین علل رایج تخریب سدهای خاکی
محاسن و معایب سدهای خاکی و بتنی
مزایا و محاسن سدهای خاکی
معایب سدهای خاکی
معایب سدهای مخزنی بزرگ
انواع سدها از نظر کاربرد
سازه های وابسته به سد
گالری ها ، اتاقک ها و شفت ها
سریزها
تخلیه کننده ها
دریچه ها
نیروهای وارد بر سد
موارد کنترل در سدهای بتنی
دما
تغییر شکل ها
فشار منفذی
نشت آب
زلزله
بدنه،پی تکیه گاهها و سنگ بستر
محل های کنترل در سدهای بتنی
کنترل نشت آب،ترک و فرسایش بتن
بررسی درزها و شکاف های ایجاد شده در پی و دیواره و شکاف ها
اصول نگهداری و تعمیرات
برنامه ریزی،نگهداری و تعمیرات
وظایف کادر نت(نگهداری و تعمیرات)
بازرسی و نگهداری
۱)ابزارهای چشمی
۲)بازرسی الکترومغناطیسی
۳) بازرسی آلتراسونیک
۴) بازرسی پرتو نگاری
تواتر دوره های بازرسی
اندازه گیری دما و تراز آب
فشار
وسایل اندازه گیری دما
دمای آب
دمای بتن
فشا ر منفذی و نشت آب
نشت آب
تجهیزات هیدرومکانیکی
مزایا و محاسن سدهای بتنی
معایب سدهای بتنی
تأسیسات جانبی مهم سدها
مراحل ساخت سد
نیروهای وارد بر سد
موارد کنترل در سدهای بتنی
تراز آب مخزن
انتخـاب محـل یـک سـد بـرای احـداث
مراحل ساخت


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط