مقاله بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی

مقاله بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی (دانلود تحقیق و مقالات رشته مدیریت و حسابداری، حسابرسی) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۴۲ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی

مقاله بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی Paper preliminary study and evaluation of internal control structure

بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی
پس از انتخاب قسمت مورد رسیدگی و برنامه‌ریزی حسابرسی در مراحل ۱ و ۲، مراحل بعدی عبارت است از اجرای بررسی مقدماتی و بررسی کنترل‌های داخلی.
در این فصل، جنبه‌های زیر از دیدگاه بررسی مقدماتی مطرح می‌شود:
– نشست اولیه (با مقامات قسمت مورد رسیدگی).
– بازدید از قسمت مورد رسیدگی.
– مطالعه مدارک و مستندات.
– تهیه شرح نوشته قسمت مورد رسیدگی.
– بررسی‌های تحلیلی.

این روش‌ها، تشکیل‌دهنده بررسی مقدماتی و پیش‌درآمدی است برای حسابرسان و قسمت مورد رسیدگی درباره‌ی رسیدگی‌های تفصیلی که در پی خواهد آمد. اما، حسابرسان باید دقت کنند که بر بررسی مقدماتی، به عنوان جایگزینی برای برنامه‌ریزی ناکافی در گذشته، اتکا نکنند. مرحله دوم فرایند حسابرسی (برنامه‌ریزی حسابرسی)، در واقع باید بررسی مقدماتی را آسان‌تر کنند و زمان مورد نیاز پیش از شروع واقعی کار حسابرسی را به کم‌ترین حد ممکن برساند. بررسی مقدماتی از بسیاری جهات، دنباله‌ برنامه‌ریزی حسابرسی است. تنها تمایزی که بررسی مقدماتی با برنامه‌ریزی حسابرسی (مرحله‌ ۲ فرایند حسابرسی) دارد این است که در محل قسمت مورد رسیدگی انجام می‌شود. این روش‌ها که در محل قسمت مورد رسیدگی اجرا می شود، از دیدگاه نحوه کلی اجرای حسابرسی که جداگانه بحث خواهیم کرد، بسیار اهمیت دارد.
دومین بخش عمده این فصل به بررسی سیستم کنترل داخلی قسمت مورد رسیدگی اختصاص داده شده است. موضوع‌های این بخش شامل موارد زیر است:
– توصیف و تجزیه و تحلیل کنترل‌های داخلی.
– ارزیابی اولیه کنترل‌های داخلی.
– برآورد دوباره خطر مربوط به قسمت مورد رسیدگی.
این بررسی اولیه از کنترل‌های داخلی، اولین گام است از آن‌چه که «کار واقعی حسابرسی» می‌نامند.

بررسی مقدماتی
بررسی مقدماتی، حسابرسان را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند اطلاعات اولیه‌ای را در محل کسب کنند که از دیدگاه آشنایی با عملیات جاری قسمت مورد رسیدگی و کنترل‌هایی که می‌خواهند حسابرسی کنند بسیار ارزشمند است. حسابرسان می‌توانند بهترین راه برخورد با حسابرسی را بررسی کنند، اطلاعات جدیدی را مورد توجه قرار دهند که در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی در اختیار نداشتند و نرها و پیشنهادهای قسمت مورد رسیدگی را ارزیابی کنند. کوتاهی در اجرای کارآمد این بررسی می تواند به نارسایی در انجام کار حسابرسی و نادیده‌گیری‌های کارهای مهمی از حسابرسی بینجامد که باید انجام شود.
در این بخش، هر پنج نوع فعالیت‌های بررسی را بحث می‌کنیم.

نشست اولیه
حسابرسان باید با قسمت مورد رسیدگی تماس بگیرند. و برای نشست اولیه با آن، پیش از شروع کار حسابرسی قرار بگذارند. در این نشست، معمولاً اعضای گروه حسابرسی و مدیریت قسمت مورد رسیدگی شرکت دارند. سرپرست گروه حسابرسی معمولاً این جلسه را اداره می‌کند. اگر قرار باشد مدیر یا مدیران ارشد قسمت مورد رسیدگی در این نشست حضور داشته باشند، یک مدیر حسابرسی یا حتی رئیس واحد حسابرسی داخلی نیز ممکن است در جلسه حاضر شود، اما، این سرپرست گروه حسابرسی است که جلسه را اداره می‌کند.

هدف‌های نشست اولیه عبارتند از:
۱٫ جلب روحیه همکاری
۲٫ مبادله اطلاعاتی که انجام شدن حسابرسی را آسانتر می‌کند.
۳٫ کسب اطلاعات لازم برای حسابرسی
۴٫ ایجاد احساس اعتبار و اطمینان
در این‌جا، به چگونگی تحقق هدف‌های نشست اولیه می‌پردازیم.

برنامه‌ریزی برای نشست اولیه ـ ‌تهیه دستور جلسه
دستور جلسه، مطالبی را در بر می‌گیرد که در این نشست باید درباره‌ی گفتگو کرد. این مطالب شامل توضیحی درباره‌ی حسابرسی، یعنی دامنه‌ی رسیدگی‌ها و هدف‌ها و ماهیت کلی حسابرسی با کسانی که حسابرسی را انجام خواهند داد؛ و مدت زمان تقریبی انجام شدن کار است. اطمینان دادن به واحد مورد رسیدگی درباره‌ی ایجاد هماهنگی عملیات حسابرسی با عملیات قسمت به گونه‌ای که کمترین مزاحمت در اجرای فعالیت‌های آن رخ دهد، بسیار مهم است.
حسابرسان داخلی معمولاً روش‌های خاص حسابرسی را با قسمت مورد رسیدگی مطرح نمی‌کنند. حسابرسان ممکن است درباره‌ی این که چه مدارکی برای برسی لازم است با کدام کارکنان گفتگو خواهند کرد، کدام عملیات را مشاهده خواهند کرد و شاید برخی از فنون حسابرسی، بحث کنند. اما، چنانچه حسابرسان روش‌های خاص حسابرسی خود را به قسمت مورد رسیدگی بگویند، قسمت مزبور خواهد توانست بر نتایج حسابرسی اثر گذارد.
گرچه ترتیب نشست اولیه در هر مورد فوق فرق می کند، اما، یک دستور جلسه متداول را می‌توان به شکل زیر در نظر گرفت:
۱٫ معرفی حاضرین در جلسه
۲٫ رئوس مأموریت حسابرسی (دامنه رسیدگی‌ها، هدف‌ها و … )
۳٫ بحث درباره هرگونه نگرانی قسمت مورد رسیدگی
۴٫ ایجاد هماهنگی بین کار حسابرسی و عملیات قسمت مورد رسیدگی
۵٫ شکل گزارش حسابرس و زمان صدور آن صرف‌نظر از آن‌که کدام جنبه ویژه کار یا نگرانی حسابرسان در این نشست مطرح شود، گروه حسابرسی و قسمت مورد رسیدگی، هر دو باید در پایان این نشست بدانند که از آنان چه خواسته شده است.

ایجاد جوّ مناسب در نشست اولیه
جوّ حاکم بر این نشست باید روحیه احترام حرفه‌ای باشد؛ نه خیلی خودمانی و نه خیلی رسمی و خشک. اگر خیلی خودمانی باشد، حسابرسان ممکن است وجهه خود را از دست بدهند و اگر خیلی خشک باشد، احتمال ایجاد دل‌زدگی و از دست رفتن همکاری قسمت مورد رسیدگی را پدید ‌آورد.
حسابرسان با برخورد حرفه‌ای همراه با احترام میتوانند وضع خود را در یک جوّ احترام و همکاری،‌ مستحکم کنند. برای ایجاد چنین جوی، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
۱٫ تعیین زمان و مکان مشخص برای نشست.
۲٫ برگزاری در محیطی آرام و به دور از مراجعه‌کنندگان.
۳٫ توزیع دستور جلسه در ابتدای نشست (یا حتی، پیش از نشست).
۴٫ اداره جلسه با اعتماد به نفس اما همراه با رفتاری مؤدبانه.
۵٫ حفظ آرام‌بخشی کلام.
۶٫ برخورد باز و همکاری.
۷٫ به پایان بردن نشست در محدوده‌ی زمانی معقول به گونه‌ای که جلسه به طور مؤثر پایان پذیرد و گفتگوها به موضوع‌های بیرون از دستور جلسه کشیده نشود.

ایجاد احساس اعتبار و اطمینان
حسابرسان اعتبار خود را با داشتن ارتباط حرفه‌ حسابرسی داخلی، رده سازمانی که به آن گزارش می‌کنند و میزان حرفه‌ای بودن خود، بدست می آورند. حسابرسان در نشست اولیه نمی توانند کار چندانی در راستای کسب اعتبار بیشتر از حرفه یا سازمان انجام دهند. اما، کارهای زیادی را می‌توانند انجام دهند که اعتبار خود را افزایش دهند یا از آن بکاهند. منابع شخصی و فردی کسب اعتبار شامل پوش و ظاهری آراسته؛ رفتار، گفتار و کردار آرام؛ آماده بودن؛ احترام به نظرات قسمت مورد رسیدگی و نشان دادن صلاحیت و کاردانی خود بدون استفاده زیاد از کلمه‌ها و عبارت‌های فنی است.
در مواردی که قسمت مورد رسیدگی خواهان حسابرسی نمی باشد، موضوع حسابرسی بهتر است از طریق مقامی ابلاغ شود که قسمت رسیدگی زیر نظر آن فعالیت می‌کند.


این مقاله به صورت ورد (docx) می باشد و تعداد صفحات آن ۴۲ صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقاله را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقاله می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقاله را با ورژن office2007 به بالا بازکنید


مقاله بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی به صورت فایل دانلودی می باشد شما بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر می توانید در همان لحظه فایل را دریافت نمایید. در صورتی که به هر دلیلی موفق به پرداخت و یا دانلود نشدید از قسمت تماس با ما سایت، به ما اطلاع دهید تا در کمترین زمان ممکن به مشکلات شما رسیدگی کنیم.

هم اکنون مقاله بررسی مقدماتی و بررسی ساختار کنترل داخلی را سفارش و دانلود نمایید


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 42

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط