مقاله سیستم عامل یونیکس

دانلود مقاله سیستم عامل یونیکس تحقیق مقاله در مورد سیستم عامل یونیکس مقاله مقاله سیستم عامل یونیکس مقاله درباره سیستم عامل یونیکس مزایا و معایب سیستم عامل یونیکس ویژگی های سیستم عامل یونیکس معرفی سیستم عامل یونیکس کاربرد سیستم عامل یونیکس تحقیق در مورد سیستم عامل یونیکس تحقیق درباره سیستم عامل یونیکس تحقیق سیستم عامل یونیکس

Original UNIX operating system

 

فهرست
مقدمه                                                                                        ۱
پیکر بندی  سیستم عامل                                                                ۲
مدیریت حافظه در UNIX و SOLARIS                                        ۴
سیستم صفحه بندی ساختمان داده ها                                                ۵
جایگزینی صفحه                                                                           ۶
تخصیص دهنده حافظه هسته                                                           ۱۱
مدیریت پرونده در یونیکس                                                              ۱۵
گره های شاخص                                                                           ۱۷
تخصیص پرونده                                                                            ۱۷
راهکارهای همزمانی در یونیکس                                                        ۲۱
لوله ها                                                                                        ۲۲
پیامها                                                                                         ۲۳
حافظه مشترک                                                                             ۲۴
راهنماها                                                                                      ۲۴
علائم                                                                                         ۲۷
اولیه های هنگام سازی نخ در SOLARIS                                         ۲۸
قفل انحصار متقابل                                                                        ۲۹
راهنماها                                                                                      ۳۱
مدیریت فرایند در UNIX SVR4                                                   ۳۲
شرح فرایند                                                                                  ۳۵
کنترل فرایند                                                                                ۳۹
خلاصه                                                                                      ۴۰
منابع                                                                                          ۴۳

مقدمه
کوچک زیباست . این اساس یونیکس است. برای درک مفهوم این جمله باید سیستم عاملهای نسل سوم را ( که یونیکس نیز از آنهاست) به یاد آورید . سیستم های دایناسورواری بودند که برای انجام همه کار طراحی شده بودند . سیستم عامل ماشینهای IBM 360 نمونه خوبی در این مقوله است. سیستم عاملی که توان شبیه سازی تقریبا تمامی سیستم های عرضه شده تا قبل از خود را داشت و فهرست اشکالات آن یک دفتر به قطر دفتر راهنمای تلفن را تشکیل می داد! ساختارهای اطلاعاتی غول آسا سیستم های ذخیره سازی پرونده بسیار پیچیده زبانهای برنامه نویسیی چون پی ال وان و کوبول که کاربران را تنها در یک سو جهت می داد و در کل دیکتارتوری IBM که هر استفاده کننده ای را در شبکه ایغول آسا اسیر می کرد. تیم های برنامه نوسی IBM  که چون خدایان غیر قابل دسترسی بودند و همه جا با احترام درباره آنها صحبت می شد. چیزی که هیچ کس حتی جرات فکر کردن درباره آن را نمی کرد اصلاح در کاری بود که IBM و دیگر پیروان آن عرضه می کردند. دورانی که یک برنامه نوسی حرفه ای سیستم، مدت زمان درازی را فقط برای یادگیری سیستم عامل صرف می کرد و با احساس شرم اشکالات سیستم عامل را اگر از کم هوشی خود نمی دانست به IBM اطلاع می داد. چه بسیار برنامه های بزرگ تجاری که دوباره نویسی می شدند، زیرا سیست معامل امکان اتصال برنامههای دیگر را به آنها نمی داد.


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 53

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط