مقاله واکاوی فرهنگ و مدیریت جهادی

مقاله واکاوی فرهنگ و مدیریت جهادی

چکیده:
مدیریت جهادی که همان مدیریت اسلامی و برگرفته از مبانی اسلام و مکتب ائمه اطهار (ع) می باشد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با تشکیل جهاد سازندگی به طور عملی وارد عرصه علم و مدیریت در ایران گردید. این مکتب مدیریت به دلیل ویژگی های خاص توانمندی، خود را به طور عملی در عرصه های مختلف و به خصوص در مقوله محرومیت زدایی از روستاها در دهه های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اثبات رسانیده است. در این مقاله  ابتدا به  تبین مولفه های مختلف  فرهنگ  جهادی  پرداخته ایم در این راستا مفهوم فرهنگ جهادی ،خاستگاه این فرهنگ و اصول حاکم برفرهنگ جهادی مشخص گردیده اند فرهنگ جهادی بستر ساز ، زمینه ساز و عامل کلیدی موفقیت مدیریت جهادی خواهد بود .درادامه ضمن معرفی مدیریت جهادی ، ویژگی های مدیریت جهادی در سه حوزه تمایلات و گرایش ها، حوزه افکار و ذهنیت و حوزه رفتار و عینیات  تبین شده ونیز مشخص گردید، برای اینکه بتوانیم مدیریت جهادی مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی را پیاده سازی و اجرا نماییم ابتدا باید فرهنگ متناسب با این مدیریت که همانا فرهنگ جهادی است را بشناسیم به آن باور و اعتقاد داشته باشیم و بتوانیم کارکنان سازمان ها و یا آحاد مردم را با این فرهنگ آشنا کنیم و بین آنها ترویج نماییم.

فهرست مطالب:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ مقدمه ای برفرهنگ و فرهنگ سازمانی
۱٫۲٫ صفات و ویژگی های فرهنگ
۲٫۲٫ فرهنگ سازمانی
۳٫ اصول ومبانی فرهنگ جهادی
۱٫۳٫ خاستگاه فرهنگ جهادی
۲٫۳٫ مفهوم فرهنگ جهادی
۳٫۳٫ شاخصه های فرهنگ جهادی
۴٫۳٫ فرهنگ جهادی بستر ساز موفقیت مدیریت جهادی
۴٫ مدیریت جهادی
۱٫۴٫ ویژگیهای مدیریت جهادی
۵٫ نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی
۶٫ نتیجه گیری
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 23

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط