مقاله یک پایه و اساس پارادایمی برای حسابداری عملی

مقاله یک پایه و اساس پارادایمی برای حسابداری عملی

بخشی چکیده:
وجود این واقعیت بستگی به  ساخت و ساز توسط گروه های اجتماعی موافق مانند جامعه کسب و کار، حرفه های حقوقی و حرفه حسابداری در جهت استفاده از عملکرد دارد. به این ترتیب آنها نهادینه خواهند شد  سوم، حقایقی بر اساس پدیده های ذهنی مشخص حسابداری مربوط وجود دارد. این حقایق مربوط به موارد مستقیم مفروضات در مورد آینده، به عنوان مثال برآورد ساخته شده از دارایی زندگی مربوط می شوند و برای اندازه گیری استهلاک، از تخمین مسئولیت طرح بازنشستگی و از ترجیحات مصرف کننده برای دارایی های خاص استفاده می شود  . آمار از این نوع هستند مستعد ابتلا به ادعای اعتبار و حقیقت  نمیباشد و بر اساس مکاتبات مستقیم قابل مشاهده است. 

فهرست مطالب:
چکیده
فرصت و بعد منطقی
فرصت و حسابداری
ارزش ها و ابعاد انگیزشی
ارزش ها و حسابداری
ارتباطات و بعد اجتماعی
ارتباطات و حسابداری
عمل حسابداری و استفاده از سازه گرایی عملی
توضیح و درک عمل حسابداری
توجیه و دفاع از عمل حسابداری
نتیجه گیری
ضمیمه. ریشه های سازنده عملی

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
فایل ترجمه در قالب word و قابل ویرایش در ۲۵ صفحه
فایل اصلی در قالب PDF در ۲۶ صفحه


فرمت فایل: doc, pdf

تعداد صفحات: 25

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط