پاورپوینت اثرات منفى افزایش بى رویه جمعیت

پاورپوینت اثرات منفى افزایش بى رویه جمعیت

افزایش بى رویه جمعیت، باعث فشار زیاد بر منابع طبیعی، کاهش کیفیت زندگی، و افزایش تنش‌ های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

بخشی از متن پاورپوینت اثرات منفى افزایش بى رویه جمعیت

اثرات منفى افزايش بى رويه جمعيت :

 • اثرات منفى رشد بى رويه جمعيت بر اشتغال
 • اثرات منفى رشد جمعيت بر رشد و توسعه اقتصادى
 • آثار منفى رشد بي رويه جمعيت بر بهداشت
 • اثرات منفى رشد بى رويه جمعيت بر آموزش و پرورش
 • آثار منفى رشد بى رويه جمعيت بر محيط زيست

1- اثرات منفى رشد بى رويه جمعيت بر اشتغال :

 • افزايش بى كارى
 • افزايش بى كارى پنهان ( كارهاى غير مولد و كاذب)
 • عدم هماهنگى و تنوع فرصتهاى شغلى با رشد جمعيت

2 – اثرات منفى رشد جمعيت بر رشد و توسعه اقتصادى

 • افزايش جمعيت باعث نياز به سرمايه اضافى بصورت خانه ، مدرسه ، بيمارستان ، كارخانه و ساير منابع طبيعى مى شود .
 • گرانتر شدن محصولات كشاورزى
 • كاهش دستمزدها
 • ناتوانى‌ كشور در افزايش سرمايه و ارتقاء وضعيت اقتصادى ( كاهش پس انداز و سرمايه )
 • كاهش سرانه درآمد ملى
 • افزايش بيكارى و بيكارى پنهان

3 – آثار منفى رشد بى رويه جمعيت بر بهداشت

 • افزايش نياز عامه به خدمات بهداشتى درماني كه از گرانترين خدمات مى باشند .
 • افزايش نياز به نيروى انسانى پزشكى و تسهيلات بهداشتى
 • افزايش جمعيت زير 15 سال كه بيشترين مصرف كنندگان خدمات بهداشتى ، درمانى اند .

4 – اثرات منفى رشد بى رويه جمعيت بر آموزش و پرورش:

 • ميانگين رشد جمعيت 5/1: درصد با سوادى 63%
 • ميانگين رشد 5/0 : درصد با سوادى 99%
 • افزايش نياز به امكاناتى مانند : معلم ، فضاى آموزشى ، كتاب و ..
 • طبق آمار هاى ارسالى بيش از 20 % جمعيت 6 ساله و بالاتر در كشور ما بى سواد هستند .

5 – آثار منفى رشد بى‌ رويه جمعيت بر محيط زيست :

 • مصرف زياد از حد ،گسترش شهر نشينى ،گسترش صنعت
 • ،كاربرد نا به جا و كنترل نشده تكنولو‍‍‍‍ژى و ….

منجر به :

 • تخريب منابع طبيعى
 • نابودى جنگلها
 • فرسايش خاك وآلودگى هوا ، محيط
 • محو شدن نسل بسيارى‌از جانداران و ….

سياستهاى جمعيتى :
سياست جمعيتى به مجموعه اى تدابير مدون اطلاق مى شود كه در راستاى مسائل جمعيتى با هدف هماهنگى با سياستهاى‌توسعه در يك كشور اتخاذ مى گردد .

هدف نهائى : تامين رفاه و بهروزى جامعه


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط