پاورپوینت فنداسیون ساختمان

پاورپوینت فنداسیون ساختمان

بخشی از متن:
پی عبارت است از سازه زیرین و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثیر سازه و بارهای وارد بر آن می باشد. 
مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان ایران پی را اینگونه تعریف می کند: مجموعه بخشهایی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می گیرد.
وظیفه پی انتقال بارهای بخشهای فوقانی به خاک زیر پی می باشد بطوریکه تنشهای بیش از حد و همچنین نشستهای اضافی ایجاد نگردد.

فهرست مطالب:
پی (Foundation)
برنامه ریزی مطالعات
مراحل انجام مطالعات
شناسایی های ژئوتکنیکی
تعداد و فواصل گمانه ها یا چاه های شناسایی
عمق بررسی ها 
حداقل عمق گمانه به متر بر مبنای روش ASCE
ملاحظاتی در طرح پی
انواع پی
انواع پی های سطحی

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته عمران
فایل دانلودی زیپ بوده و شامل فایل پاورپوینت و قابل ویرایش است.


فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 19

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط