پاورپوینت آمار ۱۸ اسلاید

دانلود پاورپوینت مقاله آمار ۱۸ اسلاید
موضوع مقاله: آمار
فهرست مطالب
جدول فراوانی
نمدار ستونی
نمودار دایره ای
نمودار چند ضلعی
مد
چارک و دامنه تغییرات
واریانس و ضریب تغییرات
گروه ۹۲
گروه ۴۴
میانگین
چارک

جدول فراوانی
۱۶-۱۱-۱۱-۹-۱۸-۱۸-۸-۹-۱۱-۱۸-۱۸-۸-۹-۶-۶-۶-۱۴-۱۴-۱۱-۱۱-۶-

جدول فراوانی

Fتجمعیدرصد فراوانی Nفراوانی نسبیفراوانیشمارشداده ها
۴۴۰۴/۰۴////۶
۶۲۰۲/۰۲//۸
۹۳۰۳/۰۳///۹
۱۴۵۰۵/۰۵/////۱۱
۱۶۲۰۲/۰۲//۱۴
۱۵۱۰۱/۰۱/۱۶
۱۸۳۰۳/۰۳///۱۸

 


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 18

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط