پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن (کلارک)

پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن (کلارک)

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد سبک زندگی موثر بر وزن بر اساس مدل کلارک و همکاران (۱۹۹۱) دارای ۲۰ سوال و شامل ۵ مولفه هیجانهای منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی و فعالیت های مثبت می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ضریب آلفای کرونباخ ۹۲% گزارش شده است.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته روانشناسی، علوم تربیتی، تغذیه و رشته های مرتبط
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 3

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط