پرسشنامه نقش جنسیتی بم

پرسشنامه استاندارد مقیاس نقش جنسیتی بم
ساندرا بم روان شناس در سال ۱۹۷۴ آزمونی تهیه کرد که دو جنسیتی بودن را اندازه گیری می کند. این آزمون شامل 60 صفت یا عبارت توصیفی است . از پاسخ دهندگان در خواست می شود برای هر مورد نشان بدهند. که در مقیاسی از ۱ ( هرگز یا تقریبا هرگز درست نیست). تا 7 ( همیشه یا تقریبا همیشه درست است) آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کند،. از 60 صفت موجود 20 صفت به صورت کلیشه ای زنانه است. و 20 صفت به صورت کلیشه ای مردانه و 20 صفت خنثی است.

پرسشنامه نقش جنسیتی بم

شناخت ماهیت تفاوت های میان زنان و مردان از آغاز آفرینش نوع بشر افراد را مجذوب خود ساخته است. در تمام جوامع انسانی تمایزهای اجتماعی برپایه جنسیت بین زنان و مردان شناخته شده است. مفاهیم و فرآیندهای جنسیتی بر رفتار، افکار، احساسات فردی و تعامل های بین فردی اثر می گذارد. و به تعیین ساختارهای اجتماعی کمک می کند.

و سرانجام تفاوت های جنسیتی را تداوم می بخشد. در واقع جنسیت تاثیر مستقیمی بر افکار و فعالیت افراد دارد. و این واقعیت که یک فرد زن است یا مرد هویت اجتماعی و فرصت های اجتماعی او را شکل می دهد.

نظریه طرحواره های جنسیتی بم یا BSRI
بم نظریه طرحواره را برای شناخت فرآیند سنخیت جنسی در نظریه طرحواره جنسیتی خود به کار گرفت. فرض او این است که هریک از ما به عنوان بخشی از ساختار دانش خود طرحواره جنسیتی یا مجموعه ای از تداعی های مرتبط با جنسیت داریم. وانگهی طرحواره جنسیتی آمادگی یا زمینه اصلی را برای پردازش اطلاعات براساس جنسیت عرضه کند (hyde,2004).

بم می گوید فرآیند رشد و تحول سنخیت جنسی یا اکتساب نقش جنسیتی در کودکان . نتیجه یادگیری تدریجی کودک ار محتوی طرحواره جنسیتی جامعه است .تداعی های مرتبط با جنسیت که طرحواره را شکل می دهند بسیار هستن .مثلا پسران قوی و محکم هستند، دختران زیبا هستند .

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش مهرابی زاده 1385 ذکر شده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی : دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 9
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 9

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط