پروپوزال رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و تعلق سازمانی

پروپوزال رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و تعلق سازمانی

توضیحات:
پروپوزال پیش رو حاوی ۱۷ صفحه با فرمت doc می باشد و برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد قابل استفاده است.

بخشی از بیان مسأله:
به طور روزافزونی سازمان ها در جستجوی اعضایی هستند که نه فقط باور دارند سازمان شان یک مکان خوب برای کارکردن است و وفاداری خود را نسبت به آن نشان بدهند و نیت ترک آن را نداشته باشند، بلکه در جستجوی اعضایی هستند که از این حد فراتر رفته و هویت سازمانی را دقیقاً در ارتباط و پیوند با هویت شخصی خود ببینند و اعتقاد داشته باشند که سرنوشت شان به میزان زیادی، وسیله ای برای ایجاد انسجام به شمار می رود. تحقیقات پیشین نشان داده اند که هویت اجتماعی، نقش مهمی در نگرش ها و رفتار کارکنان در سازمان ها دارند، بدین علت که عضویت در یک گروه بندی سازمانی به تعریف «خود» و پاسخ سوال «من کیستم» کمک می کند. احساس همانندی و تعلق می تواند اعضای گروه را برای عمل کردن به خاطر منافع و علائق گروه برانگیزاند و همکاری و تشریک مساعی آنها را با تغییر خودانگاره و خودپنداره شان به سطح گروه بهبود ببخشد. هم چنان که هسلم و همکاران (۲۰۰۳) بر این باورند که بدون احساس تعلق سازمانی ، هیچ ارتباط سازمانی عاطفی، هیچ ارتباط توجه آور، هیچ برنامه ریزی معنی دار و هیچ رهبری نمی تواند وجود داشته باشد.
تعلق سازمانی را به عنوان یکی از اشکال مهم تعلق خاطر کارکنان به سازمان ها شناخته اند، که استنباطات مهمی برای اثربخشی سازمانی دارد. احساس تعلق سازمانی به احساس یکی بودن یا همانندی اعضا با سازمان اشاره می کند که از ویژگی های محوری، پایدار و متمایز آن متأثر می شود. آشفورث و مایل (۱۹۸۹) احساس تعلق سازمانی را ادراک یکی بودن یا تعلق داشتن به سازمان تعریف می کنند، و دات تون (۱۹۹۴) احساس تعلق را پیوند شناختی بین تعریف یک سازمان و تعریفی که یک شخص برای خودش به کار می برد، ملاحظه می کند. این خودآگاهی یا خودمعرفتی نسبت به تعلق به یک سازمان، طریقه ای است که یک فرد به یک هویت اجتماعی نائل می شود (خورشید و یزدانی، ۱۳۹۱، ۶۵-۶۳). …

عناوین پروپوزال: 
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مرور ادبیات و سوابق مربوطه
ادراک از عدالت سازمانی
نمونه ای تحقیقات انجام شده در داخل کشور
نمونه ای از تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
اهداف مشخص تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه‏ های تحقیق
تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
روش شناسی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق
روش گردآوری داده‏ ها
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
روش‌ ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ ها
منابع
زمان بندی انجام تحقیق

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان و محققان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویاریش


فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط