پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون

این پروژه آماری با موضوع بررسی تراز دانش آموزان کانون می باشد و شامل: مقدمه ، جامعه آماری و نمونه ، پرسشنامه ،نمودار میله ای ، نمودار دایره ای ، نمودار مستطیلی ، نمودار چند بر ،نمودار ساقه و برگ ، جدول فراوانی ، تشخیص مد و میانه ، نمودار جعبه ای ، واریانس و نتیجه گیری  می باشد.

این پروژه برای درس آمار دانش آموزان و همچنین دانشجویان رشته آمار ، بسیار مناسب می باشد.

مقدمه
داوطلبان کانون از طریق شرکت در آزمون های برنامه ریزی شده، آموخته های خود را ارزیابی می کنند. ارزیابی مستمر و مداوم، دانش آموزان را همواره در مسیر صحیح نگه می دارد و روش های اشتباه، سرعت و شتاب نامناسب را تصحیح می کند.

شرایط بورسیه در کانون فرهنگی آموزش به شرح زیر است.
۱ – معدل داوطلب بالای ۱۸ می باشد.
۲ – والدین داوطلب فرهنگی نباشند.

افرادی که این شرایط را دارند به راحتی درکانون بورسیه می شوند.
در این میان افرادی هستند که ممکن است تراز بالایی نداشته باشند ولی بورسیه اند و ممکن است افرادی وجود داشته باشند که بورسیه نیستند اما ترازهای بسیار بالایی دارند.
ما می خواهیم با استفاده از بررسی یک نمونه ی بسیار کوچک از دانش آموزان پایه ی سوم دبیرستان ، رشته ی تجربی در استان آذربایجان شرقی که به شکل کاملاً تصادفی انتخاب شده اند، بفهمیم که چند درصد از این دانش آموزان شرایط بورسیه را دارند . شرایط بورسیه در این پروژه داشتن تراز بالای ۶۰۰۰ است . علاوه بر این، ما در این پروژه به مطالعه ی نحوه ی عملکرد دانش آموزان و محدوده تراز بیشتر آن پرداخته ایم.

فهرست عناوین
مقدمه
داده ها
فرمول دامنه تغییرات
میانگین و مد
فراوانی نسبی
دسته ها
جدول فراوانی
واریانس
انحراف معیار
نمودار چندبر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار جعبه ای
نمودار مستطیلی
نمودار میله ای
نمودار ساقه و برگ
نتیجه گیری


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط