مقاله حسابداری تصفیه در شرکت تضامنی

مقاله حسابداری تصفیه در شرکت تضامنی

مقدمه:
حسابداری، رکن اصلی نظام اطلاع رسانی مالی و اقتصادی در جامعه به شمار می رود و ریاست محترم جمهوری در پیام مورخ ۲/۶/۱۳۸۰ به اولین مجمع جامعه حسابداران رسمی ایران فرموده اند: پاسخ گویی در عرصه اقتصاد و در هر عرصه ای، زمانی میسر است که اطلاعات و معتبر و شفاف در اختیار قرار گیرد جامعه حسابداران با تأمین و ارزیابی اطلاعات مالی معتبر به تصمیم گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی آگاهانه و استفاده بهینه از منابع محدود افزایش بهروه وری و در نهایت پاسخگویی کمک شایان می کند. حسابداری تصفیه بخشی از حسابداری است که به معنی پایان یافتن فعالیت های آن شرکت است که معمولاً با فروش دارائی ها و پرداخت بدهی ها و تقسیم باقیمانده وجوه بین شرکا صورت می گیرد در برخی موارد امکان دارد  که دارایی های خالص شرکت یکجا فروخته شود و در سایر موارد ممکن است دارایها بصورت اقساط فروخته شود. در هر حال بیشتر پول دریافت شده به بستانکاران تعلق می گیرد . در کل تصفیه یعنی پرداخت بدهی در شرکت های تضامنی مدیران تصفیه کار تصفیه را انجام دهند. آنان پس از یک ماه از ختم تصفیه مکلف اند که مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند که شرکت مذبور کاملاً منحل شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
اهداف حسابداری تصفیه
انحلال شرکت
تاریخ انحلال
صورت های مالی
مسئولیت صورتهای مالی
شکل صورتهای مالی
نمونه صورتهای مالی
فصل دوم
مفهوم تصفیه
انحلال
انحلال و تصفیه در شرکت تضامنی
مراحل تصفیه
قوانین مالیاتی مربوط به دوره انحلال و تصفیه
حسابداری تصفیه
حسابداری عملیات تصفیه
ثبت حسابداری
تصفیه شرکت
استفاده از حساب تصفیه
مراحل برای تصفیه امور شرکت
فصل سوم
مقدمه
حسابداری انحلال و تصفیه در شرکت تضامنی به دو صورت شکل می گیرد
تشریح روش آنی با مثال
انحلال به روش تدریجی
وظایف مدیران تصفیه
جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ تسلیم نکردن اظهارنامه
فصل چهارم
تقسیم سود و زیان در دوره تصفیه
تقسیم وجوه نقد با سایر دارایی های بین شرکا
تقسیم وجوه در تصفیه تدریجی
تصفیه نهایی با شرکا
سود سهام تصفیه
پرداخت اقساطی تصفیه به شرکا
راهنمایی عمومی برای پرداخت های اقساطی
طرح پیش پرداخت برای پرداخت های اقساطی به شرکاء
برداشت وجوه نقد برای بدهی ها و هزینه های تصفیه
فصل پنجم
منابع و مأخذ

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حسابداری
در قالب فایل word و قابل ویرایش


فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط