مقاله حفر چال در استخراج معدن

حفر چال در استخراج معدن

مقدمه:
حفر چال بخش مهمی از عملیات استخراج معدن است. تا کنون هر جا که راجع به کار مواد منفجره ذکری شده، مواجه به این مطلب بوده ایم که مواد منفجره صنعتی بایستی در چال قرار داده شده (خرج گذاری) و سپس منفجر گردند. بعبارت دیگر در استخراج معادن، مواد منفجره وقتی کاربرد پیدا می کنند که چال وجود داشته باشد. لذا جا دارد که قبل از پرداختن به شرح عملیات خرج گذاری مختصری راجع به حفر چال و انواع آن نوشته شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی چال
تعریف چال
۱- ایجاد فضای خالی در سنگ
۲- استخراج مواد معدنی
۳- حفر چال بمنظورهای متفاوت و متنوع دیگر از قبیل
مشخصات چال
چال های شیبدار
چال های قائم
خواص سنگها از نظر حفر چال
چال زنی ضربه ای
مکانیسم ضربه زدن در دستگاههای ضربه ای
مکانیسم چرخش مته
الف- چرخش در اثر حرکت پیستون
ب- چرخش با موتور جداگانه (مستقل)
پرفوراتور (چکش)
مته چال زنی ضربه ای
ب-مته های چند تکه
محاسبه تعداد مته و سرمته مورد نیاز در چال زنی ضربه ای
عوامل مؤثر در راندمان چال زنی ضربه ای
انرژی ضربه ای پیستون پرفوراتور و تعداد ضربات سرمته در دقیقه
زاویه چرخش و تعداد دورهای سرمته در دقیقه
فشار هوای فشرده
خروج ریزه های حفاری از ته چال
اتلاف انرژی در چال زنی ضربه ای
۱- اتلاف انرژی از کمپرسور تا پرفوراتور
۲- اتلاف انرژی از ته مته به سرمته
تأثیر تکتونیک بر راندمان چال زنی
تأثیر قطر چال در راندمان چال زنی
چال‌زنی ضربه ای بروش D.T.H
سرمته های D.T.H
چال زنی دورانی
عوامل مؤثر در سرعت چال زنی دورانی
عمر سرمته
محاسبه سرعت چال زنی دورانی
تامین نیروی فشاری پشت مته در چال زنی
پایه های انفرادی
بازوی حفاری
آبکشی از چال
مقایسه روش های مختلف چال زنی
۵-۶- آرایش چال های انفجاری
۵-۷- نحوه انتخاب ماشین حفاری
۵-۸- محاسبه بازدهی ظاهری ماشین حفاری
۵-۹- محاسبه بازدهی واقعی ماشین حفاری
۵-10- ساعت کار مفید در یک شیفت
۵-۱۱- محاسبه حداقل تعداد ماشین حفاری مورد نیاز در معدن
۵-۱۲- محاسبه هزینه حفاری
۶-۱۴- آرایش چال های انفجاری در معادن روباز
آرایش v گونه
آرایش انفجاری اچیلون با چاشنی های تاخیری
آرایش انفجاری کانالی با چاشنی های تاخیری


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 65

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط