مقاله ارزیابی تعالی سازمانی بیمارستان ارس شهرستان پارس آباد بر اساس مدل EFQM

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان (دانلود تحقیق و مقالات مقاله رشته حسابداری – ارزیابی تعالی سازمانی بیمارستان ارس شهرستان پارس آباد بر اساس مدل EFQM) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۷۷ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان

ارزیابی تعالی سازمانی بیمارستان ارس شهرستان پارس آباد بر اساس مدل EFQM

عنوان : مقاله سیستم حسابداری بیمارستان

چکیده مقاله :
می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند. با توجه به اهمیت امر درمان و بهداشت و توسعه و پیشرفت روزافزون علوم پزشکی می بایستی حسابداری موسسات درمانی از شکل سنتی و دستی بسیار ضعیفی که دارند به بیرون آمده و وظیفه خود را صرفاً دریافت و پرداخت دفاتر قانونی بوده و به تفکر سیستمی ، استفاده از سیستم های مکانیزه ، تهیه اطلاعات مدیریت ، تهیه اطلاعات جهت آینده نگری و برنامه ریزی ، اعمال کنترل های داخلی به کمک به اعمال مدیریت علمی وو تفکر استراتژیک واگذار نمایند. در این مقاله سعی بر این شده است که سیستم حسابداری بیمارستان ارس شهرستان پارس آباد را مورد بررسی قرار داده و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل و همچنین هزینه های دریافتی و پرداختی به مراجعه کنندگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

کلمات کلیدی : حسابداری ، حقوق و دستمزد ، محاسبه درآمد ، برآورد هزینه ها ، روش پرداخت ،

مقدمه مقاله سیستم حسابداری بیمارستان :
امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیران در بخش نیروی انسانی، طراحی، ترمیم و اجرای سیستم حقوق و دستمزد و محاسبه هزینه های دریافتی از خدمات ارائه شده و سایر مزایا برای کارکنان و مراجعه کندگان در سطوح مختلف می باشد. از طرفی توسعه فعالیت های اقتصادی، صنعتی و خدماتی نیز نیاز مبرم به حفظ، اداره و نگهداری نیروی انسانی پرتوان و ارائه خدمات موثر و دقیق و محاسبه هزینه های دریافتی را در حجم انبوه را دارد. مدیران پویا، روشن و کارآمد برای نیل به موفقیت های چشمگیر و دستیابی به اهداف سازمانی به این امر واقف اند و به همین دلیل در تلاشند تا افراد و نیروی انسانی موثر و رضایت مندی مراجعه کنندگان را جذب کنن . برای حفظ و نگهداری این روش موثر، طراحی یک سیستم مناسب حسابداری ضروری است تا پاداش منصفانه و متعادل را برای کلیه پرسنل فراهم کرده و در شرایط رقابتی فعلی؛ افراد محل کار یا سازمان خود را ترک نکنند. از آنجایی که حدودا ۵۰% هزینه های یک سازمان حقوق ودستمزد و سایر مزایا برای کارکنان می باشدلذا موفقیت یک سازمان را در گرو تدوین و طراحی یک سیستم مناسب حقوق و دستمزد می دانیم. اداره امور حقوق ودستمزد از مباحث بسیار پیچیده، مهم و بسیار حساس مدیریت منابع انسانی است.
بشر از زمانی که به زندگی اجتماعی روی آورده است همیشه جهت تامین نیازهای مبرم خود با مفاهیمی مانند ۱ کارگر، کارفرما، دریافت و پرداخت سر وکار داشته است. اما در گذشته هر گدام از دو بخش یعنی کارگر و کارفرما در فکر حداکثر سود برای خود بودند و بر این اصل پافشاری نیز می کردند. اماامروزه این دیدگاه کم رنگ و دیگر اعتباری ندارد.
چون هم کارگر و کارفرما دریافتند که سود طرفین به هم وابسته است یعنی سود کارفرما به تضمین سود کارگر وابسته بوده و یک سازمان پر توان و سودمند نیز به فکر سود بیشتر برای پرسنل خود می باشد. حقوق و دستمزد به عنوان یک ابزار اساسی برای رفع نیازهای اولیه و همچنین نیازهای ثانویه بر اساس سلسله مراتب نیازهای انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می توان گفت یکی از مهمترین تدابیری است که به جهت انگیزش کارکنان در سازمان به کار گرفته می شود. امروزه حقوق ودستمزد از مسائلی است که توجه مدیران را در مسیر زندگی کاری به خود مشغول کرده و خواهد کرد چون هم عاملان کار «مزد مساوی در برابر کار مساوی» را به عنوان حق مسلم خود در هر زمان دانسته و برای تحقق آن تلاش می کنند و هم از طرفی مدیران در تلاشند که به بحث حقوق ودستمزد با نگرش منصفانه برخورد کنند تا افراد شاغل در یک سازمان در مقایسه با یکدیگر دستمزد عادلانه دریافت کرده و حتی با سازمان های مشابه و خارج از سازمان نیز هماهنگ و متعادل باشند.
یشترین نارضایتی کارکنان از کار و محیط کار همانا ناشی از حقوق و دستمزد ناعادلانه و غیر هماهنگ بوده که مدیریت با تشخیص این مسئله باید به حقوق و دستمزد توجه بیشتری مبذول دارد و برای رفع مشکلات چاره ای بیندیشد.اشاره کردیم که هزینه حقوق ودستمزد بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های یک موسسه را به خود اختصاص می دهد پر واضح است مدیریت واحد اقتصادی نیاز به کنترل دقیق ومنظمی در این زمینه دارند و از طرفی می دانید کارکنان یک واحد اقتصادی توقع دارند حقوق ومزایای خود را به شکل منظم دریافت کنند. و همچنین باید توجه داشت که محاسبات تعیین حقوق ومزایا پر حجم و گسترده است ودر ضمن معمولا قوانین کشورها، واحدهای اقتصادی را ملزم نمودند تا اطلاعاتی از تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه به دستگاههای ذیربط همجون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتمای برای ارائه خدمات ارسال دارند در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

فصل اول مقاله سیستم حسابداری بیمارستان:
حقوق و دستمزد پرسنل بیمارستان ارس پارس آباد
۱-۱-تعریف حقوق و دستمزد
حقوق ودستمزد عبارت است از وجه نقد ئ یا هر گونه مزایای غیر نقدی وبا مجمع آنها که کارکنان در مقابل انجام کار از کار فر ما دریافت می دارند.البته دستمزد برای کارگران است، که معمولا بر اساس ساعت ، روز ، هفته و یا قطعه کاری محاسبه و پرداخت می گردد. حقوق برای کارمندان است که معمولا بر مبنای ماهانه برای انجام کارهای جسمی و فکری به آنها پرداخت می شود.

۱-۲- تعریف دستمزد
دستمزد عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد . بنابراین ، کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب، کیفیت نیروی کار حفظ شود.کنترل حقوق ودستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند. کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده، از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشتر و از طرف دیگر، با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان پذیر است. همجنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید وکاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد. در این قسمت، به جهت ساده تر شدن موضوع به توضیح برخی اصطلاحات می پردازیم.

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان
۱-۲-۱-دستمزد مستقیم
عبارت است از هزینه های انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول ، پرداخت و یا تعهد شود. به عبارت دیگر ، دستمزد کارگرانی که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند، دستمزد دستمزد می گویند. مانند دستمزد کارگران بخش تولید و بسته بندی در یک شرکت لبنی.

۱-۲-۲-دستمزد غیر مستقیم
عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارتی دیگر، دستمزد سرکارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند، دستمزد غیر مستقیم گویند.

 

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان

۱-۳-زمان عادی انجام کار
عبارت است از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان
۱-۴-زمان استاندارد انجام کار
عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارکرد در زمان معین.
زمان استاندارد، از طریق زمان سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت/ف توقف و تاخیرات احتمالی بدست می آید.

مقاله سیستم حسابداری بیمارستان
۱-۵-دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد
واحدهای تولیدی، به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزینی،برنامه ریزی تولید،زمان سنجی با ثبت اوقات کار، دایره حقوق و دستمزد ودایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می کنند. این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری، ثبت، نگهداری و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می نمایند. وجود تمام یا بعضی از دوایر کنترل کننده فوق، به وسعت عملیات تولید و تعداد کار کنان بستگی دارد. اکنون به توضیح مختصری درمورد وظایف هر یک از دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد می پردازیم:

۱-۶-دایره کارگزینی
وظیفه عمده این دایره تهیه و تدوین، و یا اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه های استخدامی و فرم های پرسنلی می باشد، به گونه ای که به قانون کار و مقررات بیمه و تامین اجتماعی منطبق باشد.
از وظایف دیگر این دایره، امور مربوط به استخدام ، آموزش، ترفیعات، مرخصی ها، نقل و انتقالات، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تعیین شرح وظایف و برقراری ارتباط با سازمان ها و اتحادیه های کارگری می باشد.

۱-۷-بیمارستان ارس پارس آباد
ساختمان بیمارستان ۹۵تخت خوابه ارس در سال ۱۳۸۵ عملیات احداث آن آغاز شد، بدلیل مشکلات فنی مهندسی و عدم رعایت اصول ایمنی در ساختمان، مدتها بدون استفاده به حال خود رها شده بود و تمام سیستمهای آب وبرق و تهویه آن با توجه به وضعیت و شرایط اقلیمی جنوب فرسوده و مستهلک شده بود .

فهرست مطالب مقاله سیستم حسابداری بیمارستان:
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : حقوق و دستمزد پرسنل بیمارستان ارس
۱-۱-تعریف حقوق و دستمزد ۶
۱-۲-تعریف دستمزد ۶
۱-۲-۱-دستمزد مستقیم ۷
۱-۲-۲-دستمزد غیرمستقیم ۷
۱-۳-زمان کار ۷
۱-۴-زمان استاندارد کار ۷
۱-۵-دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد ۸
۱-۶-دایره کارگزینی ۸
۱-۷-بیمارستان ارس ۹
۱-۷-۱-بخش های موجود در بیمارستان ۹
۱-۷-۲-خدمات بیمارستان ۹
۱-۸-تعریف پایه ۱۱
۱-۹-حقوق و دستمزد پرسنل ۱۲
۱-۱۰-لیست حقوق ۱۴
۱-۱۰-۱-خلاصه لیست هزینه ها ۱۵
۱-۱۰-۲-خلاصه لیست کسورات ۱۵
۱-۱۰-۳-خلاصه لیست حقوق ۱۶
۱-۱۱-محاسبه اضافه کار ۱۶
۱-۱۲-کارانه پرسنل ۱۷
۱-۱۲-۱-کارانه پزشکان ۱۸
۱-۱۲-۲-کارانه سایر پرسنل ۱۹
۱-۱۳-نحوه محاسبه حقوق و دستمزد رسمی ، پیمانی ، طرحی و قراردادی ۲۱
۱-۱۴-حقوق قابل پرداخت به پرسنل پیمانی و طرحی ۲۲
۱-۱۵-حقوق قابل پرداخت به پرسنل قراردادی ۲۲
۱-۱۶-نحوه محاسبه کسورات ۲۲
۱-۱۷-نحوه محاسبه مالیات ۲۳
۱-۱۸-نحوه محاسبه اضفه کاری ۲۵
۱-۱۹-نحوه پرداخت کارانه پرسنل ۲۶
۱-۲۰-نحوه مغایرت گیری ۲۷
فصل دوم : سیستم حسابداری بیمارستان ارس
۲-۱-حسابداری بیمارستان ۲۹
۲-۲-برنامه مورد استفاده در حسابداری بیمارستان ۳۱
۲-۳-شرح وظایف واحد درآمد ۳۱
۲-۴-شرح وظایف واحد دریافت و پرداخت ۳۳
۲-۵-شرح وظایف اعتبارات ۳۵
۲-۶-صندوق ۳۶
۲-۶-۱-مسئولیت صندوق مرکزی و اورژانس ۳۷
فصل سوم : نحوه محاسبه هزینه های خدمات و درآمد های بیمارستان ارس
۳-۱-اولین مرحله حسابداری ۴۰
۳-۱-۱-تنظیم سند ۴۰
۳-۱-۲-رسیدگی سند ۴۰
۳-۱-۳-ارسال اسناد به دایره اعتبارات جهت پرداخت ۴۱
۳-۱-۴-اسناد پرداخت شده ۴۱
۳-۱-۵-مرحله بایگانی اسناد ۴۱
۳-۲-طبقه بندی هزینه های بیمارستان ۴۲
۳-۳-حسابداری تعهدی بیمارستان ۵۰
۳-۳-۱-ثبت های مالی حسابداری تعهدی مرتبط با درآمد ۵۰
۳-۴-حسابداری درآمدهای بیمارستان ۵۲
۳-۵-طبقه بندی درآمدهای بیمارستان ۵۲
۳-۵-۱-از لحاظ درمانی ۵۲
۳-۵-۲-از لحاظ نحوه ارائه خدمات ۵۳
۳-۶-اجزای تشکیل دهنده درآمد بیمارستان ۵۳
۳-۷-مراحل شناسایی درآمد ۵۴
۳-۷-۱-مرحله شناسایی درآمد اولیه ۵۴
۳-۷-۲-تعدیل درآمد در واحد اسناد پزشکی ۵۹
۳-۷-۳-تعدیل درآمد توسط سازمان های بیمه گر ۶۰
۳-۸-گزارشگری درآمدی ۶۱
۳-۸-۱-گزارشگری به تفکیک سرویس ها ۶۱
۳-۸-۲-گزارشگری به تفکیک مراکز هزینه ۶۱
۴-نتایج ۶۳
۵-پیشنهادات ۶۴
منابع و ماخذ ۶۶


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 77

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط