کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

مقاله کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم
خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

مقدمه :
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم می باشدکه در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

محل اجرا :

مشخصات متقاضیان :
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
تلفن

دلایل انتخاب طرح :

عمده ترین مصرف قطعات مورد مطالعه در صنعت خودرو است . در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد. توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطع هسازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور فعالیت می نمایند. صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی 5/2 درصد از GNP کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات کند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، به لحاظ تکنولوژیکی از اهمیت بالائی در قطعه سازی برخوردار می باشند .

 

فهرست مطالب:

خلاصه طرح 6

فصل اول 7

کلیات 7

مقدمه 8

نام کامل طرح و محل اجرای آن 8

محل اجرا 9

مشخصات متقاضیان 9

دلایل انتخاب طرح 9

وضعیت و میزان اشتغالزایی 10

تاریخچه و سابقه مختصر طرح 10

نام و کد محصولات 10

دسته بندی محصول 11

شماره تعرفه گمرکی 11

شرایط واردات محصول 12

بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول 12

بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 12

بررسی قیمتهای داخلی 12

قیمت های جهانی 13

معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات 13

کاربرد در صنعت خودرو 14

کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی 14

کاربرد در ماشینهای اداری 15

کاربرد در لوازم خانگی 15

کاربرد متفرقه 15

بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 15

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 16

کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو 16

کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی 17

ذیلا” کشورهای عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است 17

معرفی شرایط صادرات 17

بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور 19

نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال 19

بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور 20

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال 21

فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر است 21

پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور 22

الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال 22

ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد 22

با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است 23

بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385 23

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون 24

برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی 25

الف( برآورد میزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو 25

میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندی زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد 26

ب( برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور 26

برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو 28

توضیح : در جدول بالا 29

برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست 30

جمع بندی میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور 30

جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو 31

بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385 31

صادرات قطعات خودرو 31

صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی 32

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم 33

برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده 33

الف( پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان 33

ب( بازار خدمات پساز فروش خودرو 33

برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده 34

جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده 34

برآورد قابلیت صادرات در آینده 35

برآورد تقاضای کل 35

جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 36

بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها 36

بررسی روش تولید دایکاست 36

روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگری تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد: 36

شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید 37

ذوب شمش آلومینیوم در کوره 37

انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست 37

پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب 37

خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن 37

ماشینکاری 38

مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان 38

روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد : 38

تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول 39

با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است 39

مجوز های قانونی 39

مراحل صدور جواز تاسیس 39

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس 40

1- اشخاص حقیقی 40

2- اشخاص حقوقی 40

مدارک مورد نیاز 40

اصلاحیه جواز تاسیس 41

تعریف 41

صدور پروانه بهره برداری 42

مراحل صدور توسعه طرح 42

فصل دوم 43

روش انجام کار 43

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع مقاله 44

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده 44

فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها 44

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار 45

روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان 46

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح 46

لحاظ کردن نقطه سربسر تولید 46

لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار 46

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح 47

انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد 47

بازارهای فروش محصول 47

الف ( بازار خودروسازان 48

بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی 48

بازار تأمین مواد اولیه 48

احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح 49

امکانات زیر بنایی مورد نیاز 49

حمایت های خاص دولتی 49

با جمعبندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است 50

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی 50

حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی 50

حمایت های مالی 51

فصل سوم 52

امور مالی طرح 52

سرمایه گذاری ثابت طرح 53

خرید دفتر کار 53

هزینه زمین 53

هزینه محوطه سازی 54

هزینه ساختمان سازی 54

هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی 55

تجهیزات مورد نیاز 55

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 56

وسایل اداری و خدماتی 56

وسایط نقلیه 57

هزینه های قبل از بهره برداری 57

هزینه های پیش بینی نشده 57

جدول هزینه های ثابت طرح 58

مواد اولیه 58

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن 58

معرفی نوع ماده اولیه عمده 58

معرفی منابع تأمین مواد اولیه 59

برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی 59

برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه 59

بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده 60

انرژی مصرفی سالیانه 61

بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح 61

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن 61

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن 61

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن 62

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن 62

برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز 62

نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد 63

عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول 63

عبور و مرور کارکنان 63

سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر 63

فصل چهارم 64

جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات 64

نتایج حاصله از اجرای طرح 65

الف – با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کر د 65

ب – در صورتیکه مجری طرح از توانائی ها و مزیت های زیر برخوردار باشد ، می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادی و با اهدف صادرات انجام دهد 65


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 60

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط