گزارش کارآموزی شرکت کاشی مریم میبد

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کاشی مریم میبد

دانلود گزارش کارآموزی شرکت کاشی مریم میبد

مقدمه
آموزش عالی هر کشور، هر اندازه از نظر آموزش های تئوریک (هم کلاسیک و هم مدرن) قوی باشد، باز هم در تهیه زمینه رشد اقتصادی و صنعتی نمی­تواند به تنهایی موفق باشد. همین امر، گسترش دامنه آموزش و کسب تجربه از محیط واقعی کار را توجیه می­نماید.

در حال حاضر که دوره مدرک گرایی سپری شده است و جامعه، صنعت و دانشگاه باید زمینه های لازم برای کسب تجربه مفید را برای دانشجویان فراهم سازد.  پذیرش کارآمـوزان از دانشگاهها، به عنوان کوششـی جهت التـیام شکاف بین نظام آموزش رسـمی با آنچه در صنعت

می گذرد “عرصه عمل” صورت گرفته  است تا بخشی از خلا آموزشی، آشنایی با حرف و مشاغل در صنعت را ترمیم نموده، به توسعه نگرش دانشجویان نسبت به نظام صنعتی بیانجامد.

وقوف بیشتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به آنچه که در صنعت می­گذرد، آن ها را قادر خواهد نمود، تا دامنه گسترش اطلاعات و مهارت ها و شناسایی حرف را توسعه می­دهد. علاوه بر این، تماس از نزدیک کارآموزان با صنعت، فرصت­های مناسب را برای بهره گیری از یافته ها و دانسته های آکادمیک در موقعیت­های عملی، فراهم می­نماید و فرصت­های مناسبی را جهت استعداد سنجی و به محک نهادن علاقه کارآموزان، از پی خواهد داشت.

کارآموزی دانشجویان، با توجه به متداول ترین اسلوب کارآموزی یعنی آموزش در محیط حرفه و آموزش در محیط مادی صورت گرفته تا با انتقال آموزش به محیط حرفه و بهره گیری از دانش ناشی از محیط کار، بتوان حلقه های مفقوده را در نظام آموزش دانشگاهی تکمیل نمود.

فهرست مطالب
مقدمه    ۱
فصل اول
آشنایی با مکان کارآموزی    ۳
شرکت کاشی مریم    ۴
آدرس و شماره های کارخانه    ۴
نمودار (۱) فرایند تولید    ۵
نمودار (۲) فرآیند تولید    ۶
تاریخچه کاشی    ۷
مواد اولیه    ۷
مراحل پخت کاشی    ۸
فرآیند آماده سازی    ۸
فصل دوم    ۱۰
مقدمه    ۱۱
مهندسی برق    ۱۱
۱٫ گرایش مخابرات:    ۱۲
۲٫ گرایش کنترل:    ۱۲
۳٫ گرایش قدرت:    ۱۳
۴٫ گرایش الکترونیک:    ۱۳
درس های مهم در این رشته:    ۱۴
ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز    ۱۵
موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی و شرح وظایف    ۱۵
برنامه های آینده    ۱۶
فصل سوم
نتیجه  و پیشنهادات    ۱۸
آموخته ها و پیشنهادات    ۱۹
فواید این کار آموزی    ۲۰


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 37

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط