بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی برای فولاد ضدزنگ ۳۱۶L

بررسی تاثیر عوامل مختلف بر فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی برای فولاد ضدزنگ ۳۱۶L

چکیده:
فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی به عنوان یک روش جدید در زمینه سخت کاری فولاد مطرح است. در طی این فرآیند یک منبع ولتاژ قوی با جریان یکسو شده و الکترولیت مرتبط با عملیات استفاده می شود. خاصیت بارز این روش، ایجاد تخلیه دی الکتریک روی قطعه کار در ولتاژهای بالا و نیز الکترولیز الکترولیت مربوطه است. در فرآیند نیتروکربوراسیون در محیط پلاسمایی الکترولیتی، الکترولیت شامل ترکیبات دارای نیتروژن و کربن است. تخلیه الکتریکی در اطراف کاتد باعث ایجاد محیط گازی یونیزه اشباع و یا “پلاسما” اطراف قطعه کار می شود. ذرات ایجاد شده در محیط پلاسما سطح نمونه را بمباران نموده و باعث ایجاد لایه های نفوذی در داخل قطعه کار می شود. در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف به صورت سیستماتیک بر فرآیند نیتروکربوراسیون پلاسمایی الکترولیتی فولاد ضدزنگ ۳۱۶L مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روشی آماری به نام روش آنالیز Taguchi استفاده شد. عوامل موثر مختلف که در این تحقیق به آنها پرداخته میشود شامل غلظت ماده نیتروکربوره کننده، هدایت الکترولیت، ولتاژ اعمالی و زمان عملیات است. سعی بر آن است تا از انتخاب عوامل مشابه پرهیز شود. فاکتورهای اندازه گیری شده شامل مقاومت به خوردگی و ضخامت لایه می باشد. ترتیب تاثیر این عوامل و مقایسه نموداری آنها آورده شده است.

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته متالوژی
در قالب PDF


فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 10

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط