بررسی عوامل موفقیت پروژه‌های برنامه نویسی موبایل

بررسی عوامل موفقیت پروژه‌های برنامه نویسی موبایل

بررسی عوامل موفقیت پروژه‌های برنامه نویسی موبایل

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال شناخت و تبیین عوامل حیاتی موفقیت تیم‌ها و شرکت­ها در پروژه­های برنامه­نویسی موبایل است. از این رو سوال اصلی  پژوهش این است که: عمده­ترین عوامل حیاتی موفقیت در پروژه‌های برنامه نویسی موبایل کدامند؟ این پژوهش از نوع کیفی است و از روش تحلیل محتوای استفاده شده است.
دراین روش با مهندسان و توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی مصاحبه انجام شد. در مدل اولیه با توجه به پژوهش­های قبلی 9 عامل از عوامل حیاتی موفقیت کشف و با توجه به روش تحقیق از 14 نفر از افراد خبره حوزه اپلیکیشن مصاحبه به عمل آمد که پس از بررسی و تحلیل مصاحبه‌ها 9 عامل به 12 عامل حیاتی تغییر و اصلاح شد. این 12 عامل شامل تجربه مشتری، استراتژی و مدیریت پروژه، پشتیبانی و ارتقا، مدل کسب­کار، برنامه ربزی و هدف گذاری، مالی و بودجه بندی، بازاریابی ­و نیاز مشتریان، زیرساخت، مسائل فنی و طراحی، عوامل زمینه­ای،کار تیمی و مسائل نیروی انسانی  هستند.

مقدمه
همزمان با پیدایش اولین کامپیوتر همواره بشر به دنبال استفاده بهینه از این سیستم نوظهور بود (توربان و همکاران، 1386، صص 988). اما این دستگاهها با وجود تغییر در تکنولوژی بدون نرم افزار فاقد استفاده بودند. با تولید سیستم عامل[1] توسط شرکتهای بزرگ مانند IBM[2]، اپل مکینتاش[3] و… کار کردن با کامپیوترها آسان شد و بعنوان یک رابط کاربر با کامپیوتر محسوب می­شدند. با تولید ویندوز توسط مایکروسافت [4] که شاید انقلابی در کامپیوترها بوجود آمد و استفاده از کامپیوتر تقریبا همگانی گردید دیگر کامپیوتر از شکل یک دستگاهی که منحصر به افراد خاصی بود خارج شد و تقریبا هم اکنون کمتر خانه ای یافت می­شود که این دستگاه در آن یافت نشود.

در حوزه مهندسی نرم افزار، بعد از سیستم عامل که بعنوان یک رابط، کار را برای کاربر سهل می­کند برنامه کاربردی (اپلیکیشن) از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار است زیرا کاربران به توجه به کار، رشته و علاقه ای که دارند با این برنامه‌ها سروکار دارند. این برنامه از بازیهای رایانه ای گرفته تا برنامه‌های محاسبات سخت و… را دربرمی­گیرد. با روی کار آمدن لپ تاپ‌ها و استفاده از این دستگاهها به دلیل راحتی و قابلیت PC[5]‌ها به سرعت در میان جامعه رشد پیدا کردند. با ورود دستگاه‌های تلفن همراه و تبدیل آنها به گوشی‌های هوشمند[6] و وجود سیستم عامل بر روی آنها برنامه‌های کاربردی به سمت موبایل گرایش پیدا کرد. بدنبال این پیشرفت و فراگیری آن در جامعه برنامه‌های کاربردی به سمت این دستگاهها سوق پیدا کرده و امروزه افراد بیشتر تمایل دارند که برنامه‌های کاربردی بر روی موبایل و در دسترس آنها باشد. حتی سازمانها و شرکتهای تجاری نیز به این سمت (استفاده از برنامه‌های کاربردی بر روی موبایل) سوق پیدا کرده­اند.

بیان مسأله
رشد و فراگیر شدن پلتفرم‌های همراه در بین افراد و شرکتها باعث شده است تا جذابیتهای فراوانی برای ایجاد و توسعه برنامه‌های کاربردی و اپلیکیشن‌ها در بین توسعه دهندگان نرم افزار ایجاد شود. هم اکنون برنامه نویسان متعددی در سراسر دنیا به صورت انفرادی و یا تیمی در حال نگارش برنامه‌ها و توسعه محصولات نرم افزاری خود هستند. به دلیل راحتی دسترسی به بازار و بکر بودن آن رشد و جهش فوق العاده ای در این حوزه از فناوری اتفاق افتاده است.

با توجه به این رشد بازار هم اکنون تیم‌ها و شرکتهای متعددی در کشور به صورت تخصصی به امر توسعه نرم افزارها و برنامه‌های کاربردی مشغول هستند. برخی از این تیم‌ها و شرکتها توانسته­اند بازار بسیار خوبی را برای خود ایجاد کرده و حتی برخی از آنها تا چند صد هزار مشتری
و….

فهرست مطالب
1. فصل اول کلیات پژوهش    1
1-1.مقدمه  2
1-2.بیان مسأله  3
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق   4
1-4. اهداف تحقیق   4
1-5. سوالات تحقیق   5
1-6. تعریف مفهومی واژگان   5
2.فصل دوم  بررسی ادبیات پژوهش    7
2-1. مقدمه  8
2-2.     پروژه‌های فناوری اطلاعات    8
2-2-1. انواع پروژه‌های فناوری اطلاعات از لحاظ موقعیت    9
2-2-2. عوامل موثر بر موفقیت پروژههای فناوری اطلاعات    10
2-2-3. عوامل موثر بر شکست پروژههای فناوری اطلاعات    12
2-2-4. روش‌های ارتقاء عملکرد پروژهها 16
2-3.     مفاهیم مدیریت پروژه‌های نرم افزاری   18
2-3-1. قالب مدیریت پروژه‌های نرم افزاری   18
2-4.     جایگاه نیروی انسانی در توسعه نرم افزار  21
2-4-1. عوامل دست اندرکار  22
2-4-2. رهبران گروه  23
2-4-3. تیم نرم افزاری   24
2-4-4. مشکلات ارتباطی و هماهنگی   27
2-5.     محصول   28
2-5-1. شرح نرم افزار  28
2-5-2. تجزیه مساله  29
2-6.     فرایند   29
2-6-1. شکست پروژه  30
2-7.     مدل تحقیق   32
3          فصل سوم روش پژوهش    34
3-1.     مقدمه  35
3-2.     طرح پژوهش    35
3-3.     مراحل انجام پژوهش    36
3-4.     مطالعه کیفی از طریق تحلیل مصاحبه  37
3-5.     مشارکت‌کنندگان در پژوهش    38
3-5-1. جامعه مشارکت‌کنندگان پژوهش    38
3-5-2. انتخاب مشارکت‌کنندگان پژوهش    39
3-6.     روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات    41
4          فصل چهارم  تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش    42
4-1.     مقدمه  43
4-2.     یافته‌های حاصل از کدگذاری و طبقه بندی داده‌های مصاحبه  43
4-3.     شرح مولفه‌های استخراج شده از مصاحبه ها 46
4-3-1. تجربه مشتری   46
4-3-2. مدیریت استرتژیک    48
4-3-3. پشتیبانی و ارتقا 51
4-3-4. مدل کسب و کار  53
4-3-5. برنامه ریزی و هدف گذاری   56
4-3-6. مالی و بودجه بندی   58
4-3-7. بازاریابی و نیاز مشتریان   60
4-3-8. زیرساخت    63
4-3-9. مسائل فنی و طراحی   65
4-3-10.           عوامل زمینهای   67
4-3-11.           کارتیمی   70
4-3-12.           مسائل نیروی انسانی   73
5          فصل پنجم  نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پژوهش    75
5-1.     مدل اولیه و مدل برآمده از تحقیق حاضر  76
5-2.     نتیجه‌گیری   79
5-2-1. تجربه مشتری به عنوان مقوله محوری بیرونی   79
5-2-2. کار تیمی به عنوان مقوله محوری درونی   80
5-2-3. عوامل زمینه ای موفقیت    81
5-3.     پیشنهاد برای پژوهش‌های بعدی   81
5-4. محدودیت‌های پژوهش    82
6 فهرست منابع   84
7 پیوست ها 89
7-1. نمونه‌ای از محیط نرم‌افزار MAXQDA   89
7-2. سؤالات مصاحبه تحقیق   90

فهرست جدول‌ها
جدول ‏2‑1 عوامل حیاتی موفقیت پروژه‌های  نرم افزار در ادبیات تحقیق   33
جدول ‏3‑1 مشخصات مشارکت‌کنندگان   40
جدول ‏4‑1 ابعاد مدل حاصل از یافته­‌های پژوهش و مقولات زیرمجموعه آن‌ها 43
جدول ‏4‑2 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله تجربه مشتری   46
جدول ‏4‑3 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله تجربه مشتری   49
جدول ‏4‑4 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله تجربه مشتری   52
جدول ‏4‑5: دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله مدل کسب و کار  54
جدول ‏4‑6 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله برنامه ریزی و هدف گذاری   56
جدول ‏4‑7 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله برنامه ریزی و هدف گذاری   58
جدول ‏4‑8 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مقوله بازاریابی و نیاز مشتریان   60
جدول ‏4‑9 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده زیرساخت    63
جدول ‏4‑10 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مسائل فنی و طراحی   65
جدول ‏4‑11 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مسائل عوامل زمینه ای   67
جدول ‏4‑12 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده کار تیمی   70
جدول ‏4‑13 دسته‌های مفهومی تشکیل دهنده مسائل نیروی انسانی   73


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 105

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.