دانلود مقاله کائولن

دانلود مقاله کائولن کائولن مقاله کائولن چیست کائولن زنوز کائولن مرند کائولن خراسان کائولن زدلیتز کائولن قیمت کائولن شویی کائولن و باریت ایران کائولن مشهد کائولن کلسینه فرمول شیمیایی کائولن معدن کائولن پودر کائولن

Kaolin

کائولن

فهرست مطالب
اکتشاف کائولن ۱
نمونه‌برداری ۱
تعیین تست‌های لازم ۲
تعیین عیار ۲
کاربرد داده‌های ماهواره‌ای و ژئوفیزی هوایی در اکتشاف کائولن ۳
مصارف کائولن ۶
رنگدانه: ۷
کاغذسازی : ۷
رنگ سازی : ۸
لاستیک سازی : ۹
سرامیک‌سازی: ۹
نسوز: ۱۱
پلاستیک : ۱۲
کاربرد شیمیایی: ۱۳
داروسازی : ۱۳
مصالح ساختمانی : ۱۴
استانداردها: ۱۴
صنعت کاغذ: ۱۵
بازیافت: ۱۵
جایگزین‌ها: ۱۶
رنگ سازی ۱۶
مصارف کائولن در ایران ۲۰


اکتشاف کائولن
 اکتشاف کائولن همانند اکتشاف هرکانسار غیرفلزی دیگر، شامل سه مرحله نمونه‌برداری، تجزیه و اندازه‌گیری کمیت‌های موردنیاز و بالاخره تحلیل داده‌ها، بخصوص مطالعه تغییر‌پذیری کمیت‌های موردنیاز درکل نهشته (کانسار) می‌باشد. سپس با حذف مناطقی که کیفیت مناسب را دارا نمی‌باشند باید به محاسبه و تعیین ذخیره و نهایتاً رسم منحنی‌های عیار ذخیره پرداخت. دراینجا بحث عیار کمی پیچیده‌تر از عیار درکانسارهای فلزی است، زیرا درکانسارهای غیرفلزی، بخصوص در کانه‌های رسی، ترکیب شیمیایی و خواصی که می‌تواند مفید یا مضر باشند از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند، بنابراین منظور از عیار در اینجا حدود قابل قبول خواص کائولن می‌باشد. حال در ذیل به هریک از مراحل فوق‌الذکر می‌پردازیم:


 نمونه‌برداری
شکی نیست که به منظور طراحی بهینه نمونه‌برداری از یک کانسار کائولن، می‌بایستی قبلاً اطلاعاتی درمورد موقعیت کانسار بدست آورد و به درک صحیحی از موقعیت زمین‌شناسی آن دست یافت. بنابراین بخش بزرگی ژنز کانسار ضروری است. این امر از آن جهت با اهمیت است که می‌تواند ما را در شناخت تغییر‌پذیرهای اولیه و کمیت‌های مهم یاری دهد. برای مثال دریک کانسار کائولن هیدروترمال (هیپوژن) که شدت فرآیند کائولینیتیزاسیون بشدت تابع عمق است، ممکن است مقدار سیلیس اضافی که همراه این نوع کانسارها دیده می‌شود، در زون سلیفیکاسیون، بشدت افزایش یابد. درهمین تیپ کانسارها، ممکن است بعلت تغییرپذیری شدت لیچینگ، مقدار عناصر قلیایی و قلیایی خاکی دربخشی از کانسار از مرغوبیت و کیفیت مطلوب برخوردار نباشد، و یا زونهای پیریتی که ممکن است با این تیپ کانسارها همراه نباشند، پس از اکسیداسیون موجب افزایش مقدار کانی‌های آهن‌دار شده، و از مرغوبیت بخشی از کانسار بکاهد.


همچنین موقعیت فضائی کانسار (توسعه ابعاد کانسار در سه جهت) نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در کانسارهای هیدروترمال با شیب تند، اغلب متغییرهای فوق در امتداد قائم منطقه‌بندی می‌شوند، درصورتی که در کانسارهای با شیب ملایم از این نوع، همین تغییرات، ممکن است با شیب ملایم نسبت به عمق دیده شود ولی تغییرات جانبی در تعداد شمالی ـ جنوبی و یا خاوری ـ باختری ممکن است بیشتر باشد


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 20

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط