دانلود پاورپوینت ملانوما – 56 اسلاید

دانلود پاورپوینت ملانوما – 56 اسلاید
žافزایش پیوسته انسیدانس از سال 1950
žشایعترین علت مرگ ناشی از سرطانهای پوستی
žقبل از بلوغ نادر و در صورت وجود در 50درصد موارد از خال ملانوسیتی مادرزادی
žاز دهه دوم به بعد افزایش پیوسته در انسیدانس، سن متوسط بروز ابتدای دهه6
žدر هر دو جنس تقریبا یکسان
žبیشتر در ارتباط با تماسهای شدید و متناوب با نور آفتاب در افراد Fair Skin(استثنا لنتیگو مالیگنا)
žبه طور تیپیک افراد با کار دفتری که 1یا2 تعطیلات سالانه در مناطق با شدت UV بالا
žسرگرمیهایی که اوقات خارج از خانه را افزایش می دهد شانس ملانوم را افزایش می دهد (شنا و قایق سواری)
žحملات شدید آفتاب سوختگی یک ریسک فاکتور
žدر سیاهان شیوع کمتر
žهر چه فاصله از خط استوا بیشتر، شانس ملانوم کمتر
žانتقال از طریق جفت


فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 56

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط