سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش با جواب
سوالات شامل: تعداد سوال صفحات
1 ـ روش ها و فنون تدریس 200 32
2 ـ روانشناسی تربیتی 200 33
3 ـ سنجش و ارزیابی 200 34
4 ـ تعلیم و تربیت 200 35
5 ـ تکنولوژی آموزش 200 28

مجموع : 1000 سوال 162 صفحه


فرمت فایل: PDF

تعداد صفحات: 162

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط