طرح درس توان صحیح، ریاضی نهم

عنوان فصل 4 کتاب ریاضی پایه نهم ، توان و ریشه می باشد . در این درس دانش آموزان با توان صحیح ، نماد علمی ، ریشه گیری و جمع و تفریق رادیکال ها آشنا می شوند.

بهتر است جهت تدریس هر یک از این مباحث از طرح درس مجزا استفاده شود. طرح درسی که در آن اهداف مختلف به دقت لحاظ شده باشد.

به عنوان نمونه در این قسمت، دو طرح درس روزانه از مبحث توان صحیح آورده ایم. این طرح درس ها شامل 5 صفحه بوده و هر یک در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن ها وجود دارد.

طرح درس اول شامل 2 صفحه بوده و در آن اهداف یادگیری، انتظارات عملکردی، ارزشیابی تشخیصی، فعال سازی تفکر، فعالیت های علمی، برقراری ارتباط ، فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی در نظر گرفته شده است.

طرح درس دوم شامل 3 صفحه بوده و در سه مرحله ( مقدماتی، حین تدریس و تکمیلی ) تدوین شده است. توضیحات و فعالیت های مورد نیاز برای هر مرحله به طور کامل در طرح درس منظور شده است.

لازم به ذکر است: در این مجموعــه علاوه بر طرح درس های فوق، یک طرح درس دیگر از همین درس ( در 3 صفحه و با شیوه نگارش متفاوت ) به همراه راهنما و روش تدریــس آن ( در 1 صفحه )، نیز وجــود دارد.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط