طرح درس و روش تدریس مطالعات اجتماعی پنجم درس 10 کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

طرح درس و روش تدریس کشور ما چگونه اداره میشود مطالعات پنجم
برای تدریس این درس، بهترین پیشنهاد اجرای یک اردو است. به دانش آموزان بگویید قرار است در یک اردو شرکت کنند. از آنها بخواهید مقرراتی برای اردو بنویسند. سپس تعدادی از دانش آموزان را به عنوان مسئول امور مختلف انتخاب کنید.

پیشنهاد بعدی خواندن متن ابتدای درس و انجام فعالیت است که دانش آموزان را به این نتیجه برساند بدون تقسیم وظایف و داشتن مقررات، هرج و مرج به وجود می‌آید.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 7 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ با همکاری و همفکری با شرایط و مقررات در یک اردو آشنا شوند.
✅ مهم ترین وظایف حکومت را بیان کنند.
✅ نوع حکومت کشور و تاریخ پدید آمدن آن را بیان کنند.
✅ وظایف قوه مقننه، مجریه و قضائیه را بیان کنند.
✅ برخی موضوعات روزمره را با نقش و وظایف قوای سه گانه انطباق دهند.


فرمت فایل: WORD , PDF

تعداد صفحات:

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط