مقاله دستورالعمل و‌ آیین نامه آزبست

دانلود مقاله دستورالعمل و‌ آیین نامه آزبست
مقدمه:
مجموعه حاضر برگرفته از آیین نامه آزبست اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا می باشد که در سال ۱۹۹۴ تهیه و تدوین گردیده و بسیاری از بخش های آن عیناً از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. نکته قابل توجه اینکه اصطلاحات، عبارات، تعاریف، استانداردها و روشهای ذکر شده در آن دقیقاً مواردی است که در کشور آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. امید است مطالب انتخاب شده مورد استفاده خوانندگان عزیز بویژه همکاران محترم بازرسی قرار گیرد بدون شک موجب خوشحالی خواهد بود که از نظرات و پیشنهادات همکاران محترم آگاه گردم.

۱- آزبست
۱-۱- محدوده کاربرد
۱-۱-۱-این آیین نامه قابل استفاده برای صنایعی است که با آزبست سرو کار داشته و فعالیتهای آن ها تحت پوشش اداره ایمنی و بهداشت شغلی می باشد .موارد استثنا در پاراگراف ۲-۱ و ۳-۱ این بخش ذکر گردیده است .
۲-۱-۱-این آیین نامه قابل استفاده در مورد کارهای ساختمانی که تعریف آن در استاندارد b)) 191012 29CFR آمده است نمی باشد (تماس با آزبست در کار ساختمانی در استاندارد ۲۹CFR 19261101 آورده شده است) .
۳-۱-۱-این آئین نامه قابل استفاده در مورد کارهای تعمیر و ساخت کشتی و کارهای مرتبط دیگر که در استاندارد ۲۹CFR 1915.4 آمده است نمی شود (تماس با آزبست در این کارها در استاندارد ۲۹CFR 1915.1001 آورده شده است) .

۲-۱ تعاریف
آزبست شامل آزبست کریزوتیل، آموزیت، کروسیدولیت وتریمولیت و آزبست آنتو فیلیت . آزبست اکتینولیت و دیگر مینرال هایی که از نظر شیمیایی در آنها تغییراتی داده شده است،
می باشد.
مواد حاوی آزبست به هرگونه ماده ای که بیش از ۱% آزبست داشته باشد گفته می شود .
معاون وزیر : معاون وزیر کار در اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا .
شخص ذیصلاح : هر شخصی که از طرف کارفرما صاحب اختیار بوده و دارای وظایف مشخص در یک محدوده خاص می باشد .
صاحب وسایل / ساختمان : هر شخصیت حقوقی و یا مستاجر که مدیریت و حفظ و نگهداری ساختمان یا وسایلی که فعالیتهایی تحت این استاندارد در آن انجام می گیرد را به عهده دارد .
متخصص بهداشت صنعتی : هر شخصی که دارای مدرک معتبر در رشته بهداشت صنعتی از کمیته بهداشت صنعتی آمریکا باشد .
مدیر : مدیر عامل سازمان مالی و ایمنی و بهداشت شغلی اداره خدمات انسانی و بهداشتی آمریکا .
تماس کارگر : به معنی تماس داشتن با ذرات آزبست معلق در هوا در صورتی که کارگر از وسایل حفاظت دستگاه تنفسی استفاده نکند .
فیبر : ذرات آزبست با طول ۵ میکرو متر یا بیشتر و نسبت طول به قطر حداقل ۳ به ۱ .
صافی های با کارایی بالا : صافی هایی که توانایی جذب حداقل ۹۷/۹۹ درصد ذرات منودیسپرس با قطر ۳/۰ میکرو متر را دارا می باشند .
سطح هموژن : موادی که در سطح قرار می گیرند یا در عایقکاری سیستم حرارتی مورد استفاده واقع می شوند و از نظر بافت و رنگ یکنواخت هستند .
متخصص بهداشت صنعتی : شخصی متخصص و با تجربه در زمینه پیشگیری ، تشخیص ، برآورد و کنترل خطرات.
مواد احتمالاً حاوی آزبست : به معنی عایق حرارتی و موادی که در سطح قسمت های رویی ساختمان های ساخته شده تا سال ۱۹۸۰ میلادی استفاده شده است . انتخاب یک ماده بعنوان مواد احتمالاً حاوی آزبست ممکن است براساس پاراگراف ۸-۸-۱ این آیین نامه مردود گردد .
منطقه حفاظت شده : به معنی منطقه ای که توسط کارفرما بعنوان حریم مشخص شده و میزان ذرات معلق آزبست در آن محدوده بیش از حد تماس مجاز می باشد .

مترجم: فرشاد رحیمی فراهانی- بازرس کار


فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات: 28

پس از ثبت دکمه خرید و تکمیل فرم خرید به درگاه بانکی متصل خواهید شد که پس از پرداخت موفق بانکی و بازگشت به همین صفحه می توانید فایل مورد نظر خورد را دانلود کنید. در ضمن لینک فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. لینک دانلود فایل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود.


مطالب مرتبط